Działy pokrewne

Działy pokrewne » Wstęp

Serwis logopedyczny ma charakter interdyscyplinarny, bowiem logopedia jako nauka czerpie wiedzę z różnych dyscyplin naukowych.

W niniejszym rozdziale zamieszczam materiały pozyskane od psychologów i lekarzy związane z problematyką rozwoju i zdrowia dziecka oraz inne bliskie problematyce logopedycznej. Preferuję tematykę z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii, pediatrii, neurologii, psychiatrii oraz genetyki (badania specjalistyczne, nowiny i porady psychologiczne oraz medyczne).

Minęły bezpowrotnie czasy, gdy dostawaliśmy coś „z urzędu” - dziś o wszystko trzeba zabiegać samemu. Sprawdź zawartość działu PRAWO, może znajdziesz w nim coś, o czym warto wiedzieć.

Interdyscyplinarny charakter serwisu wymaga prezentacji problematyki logopedycznej w różnych jej aspektach, stąd potrzeba i konieczność wyjaśniania niektórych pojęć, które zawiera podręczny słownik.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54