Ulgi pocztowe i telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych

Działy pokrewne » Prawo » Ulgi pocztowe i telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych

Ulgi przewidziane to:

  1. 50% ulgi przy instalowaniu telefonu,
  2. 50% zniżki miesięcznej opłaty abonamentowej,
  3. pierwszeństwo przy zakładaniu telefonu. Zwolnienie od opłaty dotyczy tylko jednego aparatu telefonicznego (tekstofonu, wideotelefonu) w domu. Mają do nich prawo dwie grupy osób tzn.
    • osoby z uszkodzeniem narządu wzroku, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka),
    • osoby z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu, bez względu na przyznany stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (grupę inwalidzką).

Osoby z wadą słuchu/mowy nie mają takiego wpisu w orzeczeniu.

Wymagane dokumenty: zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę (np. logopedę), potwierdzające niemożliwość korzystania ze zwykłego telefonu. Wymienione ulgi przysługują również opiekunowi osoby niepełnosprawnej (wymienionej powyżej). Wymagane dokumenty: oryginał orzeczenia sadu rodzinnego przyznającego opiekę. Przysługują także wstępnemu lub zstępnemu domownikowi pozostającemu z osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dodatkowe udogodnienia związane z usługami pocztowymi to:

bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki.

Mają do nich prawo:

  • osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego,
  • osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka).

Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy).

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54