Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych

Działy pokrewne » Prawo » Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 listopada 1998r.
w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia.
(Dz. U. Nr 140, poz.912 z 1998r.)
Z późniejszymi zmianami z dnia 3 listopada 1999r.

Na podstawie art.47 ust.4 ustawy z dnia 6 lutego 1997r., o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz.153 i Nr 75, poz.468, z 1998r., Nr 117, poz.756, Nr 137, poz.887, Nr 144, poz.929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999r. Nr 45, poz.439, Nr 49, poz.483, Nr 63, poz.700, Nr 70, poz.777 i Nr 72, poz.802) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz przedmiotów ortopedycznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Wykaz środków pomocniczych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Wykaz leczniczych środków technicznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999r.


Załącznik nr 1

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999r. (poz.1041)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE ICH NABYCIA

* w tym naprawy
** okres może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia zmian w stanie fizycznym osoby ubezpieczonej
Lp.Rodzaj przedmiotów ortopedycznychWysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia
1Proteza kończyny dolnej*Bezpłatnie raz na 3 lata**
2Proteza robocza kończyny górnej*Bezpłatnie raz na 3 lata**
3Proteza kosmetyczna kończyny górnej*Bezpłatnie raz na 3 lata**
4Wózki inwalidzkie ręczne do stałego użytkowania (terenowe i pokojowe)*Bezpłatnie raz na 5 lat**
5Wózki specjalne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się*Bezpłatnie raz na 3 lata**
6Gorsety, kołnierze ortopedyczne i aparaty ortopedyczne (przy trwałej dysfunkcji)*Bezpłatnie raz na 2 lata**
7Przedmioty uzupełniające przedmioty ortopedyczne, jak:
- uchwyty robocze do protezBezpłatnie raz na 3 lata**
- pończochy kikutoweBezpłatnie 6 sztuk rocznie na każdą kończynę
8Laski i kule do stałego użytkowania30% raz na 2 lata**
9Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie - do stałego użytkowania30% raz na 5 lat**
10Obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznegoBezpłatnie raz na 1 rok**
11Obuwie ortopedyczne30% raz na 1 rok**
12Ortezy kończyny górnej (przy czasowej dysfunkcji)30%
13Ortezy kończyny dolnej (przy czasowej dysfunkcji)30%
14Ortezy tułowia i szyi (przy czasowej dysfunkcji)30%
15Wózki do raczkowania (pełzaki)*Bezpłatnie raz na 2 lata**
16Foteliki do siedzenia dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się*Bezpłatnie raz na 2 lata**
17Parapodium lub indywidualne przedmioty pionizujące*Bezpłatnie raz na 2 lata**
18Proteza tymczasowa *Bezpłatnie raz na 1 rok**
19Laska dla niewidomych (biała)Bezpłatnie raz na 2 lata**

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE ICH NABYCIA

Lp.Rodzaj środka pomocniczegoWysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia
1a) szkła korekcyjne (w tym szkła korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka30 % raz na 2 lata, każdorazowo w razie zmiany korekcji
b) szkła pryzmatyczne w okresie leczenia zezaBezpłatnie
c) szkła korekcyjne wykonane indywidualnie w przypadku, gdy szkła wymienione pod lit.a) nie zapewniają poprawyBezpłatnie raz na 2 lata
d) szkła do bliży i dali30% raz na 2 lata
e) szkła dwuogniskowe uzasadnione stanem wzroku oraz rodzajem wykonywanej pracy30% raz na 2 lata
f) soczewki kontaktowe lecznicze przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącznie z afakią)30% raz na 2 lata
g) obturatory dla dzieci zezujących z niedowidzeniem jednego okaBezpłatnie raz na 2 lata
h) pomoce optyczne dla niedowidzących umożliwiające obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich, stanowiące wyposażenie pierwszej pomocy, w tym:
- lupaBezpłatnie raz na 2 lata
- lunety, w tym monookularyBezpłatnie raz na 5 lat
- lupy lunetoweBezpłatnie raz na 5 lat
- okulary lunetoweBezpłatnie raz na 5 lat
- okulary lornetkoweBezpłatnie raz na 5 lat
2a) proteza oka szklana lub z mas plastycznych zapobiegająca nieprawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci oraz stosowana ze względów psychologicznych i kosmetycznych u dorosłychBezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 3 lata
b) Specjalna proteza oka wykonana indywidualnie w przypadkach uszkodzenia oczodołu oraz zniekształcenia powiek, worka spojówkowego i oczodołu uniemożliwiających zastosowanie protez zapisanych pod lit.a)Bezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 5 lat
3a) aparat (aparaty) słuchowy(e) naprzewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu w przypadku wad słuchu powodujących utrudnienie lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowejBezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki, 30% dorośli raz na 5 lat
b) wkładka uszna wykonana indywidualnie w przypadku wady słuchu powodującej utrudnienia w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowejBezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 5 lat
4Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną50% dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki
5Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk w przypadku nietrzymania moczu30% raz na 1 miesiąc
6a) Cewniki urologiczne do 6 sztuk w przypadku schorzeń wymagających cewnikowania pęcherza moczowego30% raz na 1 miesiąc
b) Cewniki urologiczne jednorazowe przy stanach wymagających wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskich30%
7Pas do zbiornika na kał z zapasem woreczków wymiennych w ilości do 90 sztuk miesięcznieBezpłatnie raz na 1 rok
8Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na:
- jelicie cienkim (ielostomii)
- jelicie grubym (koleostomii)
- układzie moczowym (urostomii)Bezpłatnie raz na 1 miesiąc
9Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie w przypadku pacjentów:
- z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp.
- z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochowo-odbytniczych, pochwowo-odbytniczymi)
- z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowychBezpłatnie raz na 1 miesiąc
Lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie30% raz na 1 miesiąc
10Pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:
- z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii
- z postępującymi chorobami układu nerwowego, z pęcherzem neurogennym, zaburzeniami mikcji zwieraczy, wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, wynicowaniem pęcherza30% raz na 1 miesiąc
11Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem w przypadku nowotworu krtani lub urazu oraz duszności pochodzenia krtaniowegoBezpłatnie raz na 1 rok
12Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) w przypadku nowotworu lub urazu krtaniBezpłatnie
13Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego u osób z obturacyjnym bezdechem sennym30% raz na 5 lat
14Inhalator dyszowy dla chorych na mukowiscydozę:Bezpłatnie:
- nebulizator (generator aerozolu)Raz na 1 rok
- sprężarka powietrzaRaz na 5 lat
15Proteza piersi w przypadku amputacji piersi w następstwie zmian nowotworowych30% raz na 2 lata
16Peruki w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby:
- z włosów sztucznychBezpłatnie raz na 1 rok
- z włosów naturalnych30% raz na rok
17Pasy przepuklinowe, o ile stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacjiBezpłatnie raz na 1 rok
18Pasy brzuszne przy opuszczeniu trzewi, przy rozległych przepuklinach pooperacyjnychBezpłatnie raz na 1 rok
19Poduszka przeciwodleżynowa w przypadku paraplegii, tetraplegii i innych chorób wymagających używania wózka inwalidzkiego30% raz na 2 lata
20Materac przeciwodleżynowy w przypadku paraplegii, tetraplegii, innych chorób wymagających stałego przebywania w łóżku bez możliwości zmiany pozycji30 % raz na 2 lata
21Worki na mocz do 6 sztuk miesięcznie30% raz na 1 miesiąc


Załącznik nr 3

WYKAZ LECZNICZYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE ICH NABYCIA

Lp.Rodzaj leczniczego środka technicznegoWysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia
1Endoprotezy piersiBezpłatnie
2Ekspandery piersiBezpłatnie

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54