Zakres działalności

Poradnik Logopedyczny » Gabinet » Zakres działalności

ZAKRES PROWADZONEJ TERAPII

W pracy terapeutycznej stosuję działania wielozakresowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

 1. TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  • Diagnoza wad i zaburzeń mowy.
  • Profilaktyka logopedyczna (ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej, wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji).
  • Konsultacje (diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, np. w przypadku skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu).
  • Stymulowanie rozwoju mowy (zabawy logopedyczne dla dzieci zapobiegające wadom wymowy i zaburzeniom głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego. Ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy i fonetyczny, tzw. „słuch mowny” oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową).
  • Terapia opóźnionego rozwoju mowy, usuwanie wad wymowy.
  • Treningi słuchowe (także metoda A. Tomatisa) i oddechowo-fonacyjne.
 2. TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA
  • Terapia osób dorosłych z afazją (zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu, po przebytym udarze, wylewie, urazie komunikacyjnym).
  • Terapia mowy dzieci z afazją (niedokształceniem mowy o typie afazji) po uszkodzeniach mózgu.
  • Terapia dysfazji (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci wynikające z patologii mózgu tzw. dysfazja rozwojowa czyli przyczyna zaburzeń rozwoju zaistniała przed początkiem rozwoju mowy lub tzw. dysfazja nabyta - na skutek uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu czyli w trakcie procesu rozwojowego).
  • Terapia anartrii i dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe) - terapia mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  • Terapia mowy dzieci autystycznych i dzieci z mutyzmem.
  • Terapia mowy u dzieci po operacjach rozszczepu wargi i podniebienia (wymowa nosowa).
  • Terapia dzieci z wadami słuchu oraz dzieci z implantem ślimakowym.
  • Wspomaganie rozwoju płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym (niepłynność mowy występująca u dzieci przed 5 r.ż.) oraz terapia jąkania u młodzieży i osób dorosłych.
  • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania kosztów w przypadku długoterminowej terapii logopedycznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 3. TERAPIA PEDAGOGICZNA
  • Kształtowanie gotowości komunikacyjnej u dzieci niemówiących, u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
  • Kształtowanie dojrzałości wczesnoszkolnej - przygotowywanie do nauki czytania i pisania.
  • Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
  • Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o formy i strategie AAC więcej... (link do działu Komunikacja Alternatywna)
  • Pomoc w przygotowaniu stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej do zabawy, nauki, pracy i porozumiewania się za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej więcej... (link do działu Komunikacja Alternatywna)

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54