Magnetyczny komunikator literowy

Poradnik Logopedyczny » Gabinet » Pomoce dydaktyczne » Magnetyczny komunikator literowy

Komunikator służy do porozumiewania się dziecka (np. z poważnie zaburzoną komunikacją) z nauczycielem, opiekunem lub rówieśnikami przez wskazywanie odpowiednich liter lub komunikatów (wyrazy, obrazki, symbole). Komunikator to pomoc dydaktyczna, którą można wykorzystać w pracy metodą Ułatwionej Komunikacji (z ang. Facilitaded Communication), mającą zastosowanie w terapii osób autystycznych, z porażeniem mózgowym i pacjentów z afazją, które opanowały znajomość liter oraz technikę czytania i pisania. Magnetyczny komunikator dzięki swej budowie (system klawiszy otwarty na dowolne materiały literowe, znaki i symbole komunikacyjne PCS, piktogramy itp.) może być cennym narzędziem komunikacyjnym, ale również doskonałą pomocą dydaktyczną wykorzystywaną podczas nauki czytania i pisania, poznawania i utrwalania liter, a także do ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej dowolnych wyrazów. Zestaw składa się z tabliczki, przezroczystej płytki ze specjalnymi gniazdami układanej na tabliczce oraz z zestawu magnetycznych klawiszy z naniesionymi literami, cyframi i komunikatami. Klawisze można układać w dowolny sposób lub korzystać z dołączonych do zestawu plansz podkładanych pod przezroczystą płytkę. Naciśnięcie płytki powoduje jej lekkie pochylenie, co jednoznacznie określa wskazywany klawisz i ułatwia porozumiewanie się. Komunikator zawiera także zestaw prostych krzyżówek pozwalających na wykorzystywanie go do zabaw językowych. Odpowiedni dobór haseł uniemożliwia powtarzanie się liter w ramach jednej krzyżówki. Ruchomy alfabet umożliwia tworzenie dowolnych krzyżówek oraz ich projektowanie przez samego użytkownika, pozwalając tym samym na aktywne i twórcze zabawy językowe. Tak szerokie spektrum możliwości komunikatora sprawia, że pomoc ta jest adresowana nie tylko do osób z zaburzeniami porozumiewania się. Dowolne operowanie klawiszami magnetycznymi na różnych planszach do gier i zabaw językowych lub matematycznych opracowanych przez samych nauczycieli, logopedów lub rodziców może uczynić komunikator doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z dysleksją i dysortografią.

Producent: Edukacja Polska SA Warszawa
Wymiary: 35,5x43x4
Waga: 1,6 kg
Cena u producenta: 219,00 zł
http://www.pomocedydaktyczne.edu.pl/component/option,com_produkt/Itemid,93/id,21/prod_id,1279/

Foto galeria

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54