Współpraca

Poradnik Logopedyczny » Gabinet » Wspólpraca

1. SILOE Centrum Terapii

Adres:
09-400 Płock,
ul. Krzywoustego 3 lok. 8 (SDK, piętro I),
tel. 602 751 343 lub 888 679 316,
e-mail: poczta@terapiaplock.pl
http://www.terapiaplock.pl

W SILOE pracuje zgrany zespół specjalistów zajmujących się kompleksową diagnozą i terapią. Można tam uzyskać poradę i pomoc pedagogiczną, psychologiczną, neurologiczną i psychiatryczną. Specjalnością jest kompleksowa diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz deficytami procesów integracji sensorycznej (SI). Program każdej terapii jest opracowywany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka. Siloe zajmuje się diagnozą i terapią metodą integracji sensorycznej (SI), diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeń zachowania i emocji (ADHD, ADD), terapią behawioralną dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz terapią ręki. Centrum Terapii SILOE organizuje zajęcia grupowe dla dzieci z zespołem Aspergera, zajęcia grupowe z zakresu technik szybkiego uczenia się oraz ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci przedszkolnych - indywidualne i grupowe. W ramach współpracy: uczestniczę w diagnozach neurologopedycznych.

2. ĄĘ - I Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres:
09-402 Płock,
ul. Tysiąclecia 16
http://www.poradnia-ae.pl

Poradnia działa od 1996 roku. Od 2001 roku posiada statut Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych. Zgodnie ze statutem prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną oraz szkoleniową. Opinie wystawione przez tę Poradnię honorowane są przez szkoły oraz Komisje Egzaminacyjne. Przy poradni utworzono „Bocianie gniazdko” – to nowatorskie miejsce wspierania w rozwoju wcześniaków, dzieci ze specyficznymi problemami okresu noworodkowego oraz dzieci z wadami wrodzonymi. Poradnia prowadzi również wakacyjne turnusy terapeutyczne.

3. Gabinet Logopedyczny - Małgorzata Zbirowska-Wojdyniak

Adres:
09 - 402 Płock,
ul. 3-go Maja 9/24,
tel. 664 373 733
malgosiazbirowska@op.pl

Logopeda, pedagog korekcyjno-kompensacyjny, terapeuta ręki, terapeuta SI, neuroterapeuta EEG-Biofeedback. Pracuje w Centralnym Ośrodku Rehabilitacyjnym z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Tysiąclecia 13 w Płocku.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54