Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna » Wstęp

Komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Umiejętność porozumiewania się z innymi jest źródłem odkrywania i wypróbowywania swoich umiejętności wywierania wpływu na otoczenie, jest to także jeden z podstawowych wyznaczników rozwoju psychospołecznego.

Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Niekiedy nie zna skutecznego sposobu na podjęcie dialogu, a sama znajomość (rozumienie) języka nie wystarczy do skutecznej komunikacji. Dziecko musi więc chcieć, znać sposób, mieć o czym, ale i mieć okazje do przekazywania innym swoich potrzeb, wrażeń, uczuć i emocji.

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem to bez wątpienia najważniejsza potrzeba psychiczna każdego człowieka. A zatem, gdy mowa jest poważnie zaburzona warto dziecku pomóc stosując adekwatnie do jego potrzeb wspomagające lub alternatywne sposoby porozumiewania się, które prezentuję w tym dziale serwisu.

Artykuły i materiały:

kliknij Wprowadzenie. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
kliknij Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji i terapii dzieci upośledzonych umysłowo
kliknij Metoda gestykulacyjna: wyrażanie „tak” i „nie”
kliknij Wykorzystanie gestów w pracy edukacyjno-terapeutycznej z niemówiącymi dziećmi upośledzonymi umysłowo
kliknij Mima i pantomima część 1. Czym są mimika i gesty w codziennej komunikacji
kliknij Mima i pantomima część 2. Mima i pantomima jako strategie wspomagające komunikację
kliknij MAKATON - język gestów i symboli jako Program Rozwoju Komunikacji
kliknij COGHAMO BELGIJSKI SYSTEM GESTÓW. Gestykulacyjna strategia wspomagająca porozumiewanie się dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
kliknij Uniwersalne i specjalne metody porozumiewania się osób głuchoniewidomych
kliknij FONOGESTY - CUED SPEECH w polskiej adaptacji
kliknij Alfabet punktowy do dłoni dla osób głuchoniewidomych
kliknij Alfabet Braille'a Moona i Morse'a - wypukłe pismo dotykowe
kliknij Język migowy a migany w komunikacji osób niesłyszących
kliknij Sygnałowo-dotykowy system porozumiewania się dzieci głuchoniewidomych
kliknij Daktylografia - mowa palcowa - polski alfabet palcowy
kliknij Metoda Charlesa Blissa część 1. Idee i zarys historyczny metody porozumiewania się za pomocą symboli
kliknij Metoda Charlesa Blissa część 2. Zastosowanie metody w praktyce. Kto i kiedy może zostać użytkownikiem symboli Blissa?
kliknij System LŐB
kliknij PIKTOGRAMY - szwedzki system komunikacji znakowo-obrazkowej
kliknij Moje doświadczenia w stosowaniu piktogramów
kliknij Picture Communication Symbols (symbole PCS)
kliknij ALADYN - komunikacyjny słownik obrazkowy
kliknij Własne doświadczenia w pracy metodą „ułatwionej komunikacji”
kliknij Edukacja dzieci z autyzmem z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54