Konspekty - scenariusze

Konspekty i scenariusze » Wstęp

KONSPEKT (łc. Conspectus - widzenie, widok) - to ogólny zarys, szkic, skrót, streszczenie, skrócony opis przebiegu zajęć, lekcji, w formie roboczej.

SCENARIUSZ - słowne, szkicowe ujęcie pomysłu, pewien założony lub możliwy przebieg wydarzeń w danej dziedzinie, podstawa do realizacji jakiegoś planu, np. przedstawienia teatralnego, programu, przebiegu zajęć lub lekcji.

W dziale tym umieszczam konspekty i scenariusze zajęć terapeutycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych, reedukacyjnych oraz lekcji, uroczystości przedszkolnych i szkolnych oraz przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Jeśli chcesz się podzielić z innymi swoim pomysłem napisz do mnie.

Materiały:

kliknij KONSPEKT - DZIENNY OŚRODEK PRACY - Temat ośrodka tygodniowego: „W sadzie” - Temat ośrodka dziennego: „Owoce z sadu”
kliknij KONSPEKT DLA KL. III. Redagowanie wpisu do kroniki klasowej
kliknij KONSPEKT LEKCJI. Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem
kliknij KONSPEKT LEKCJI. Kultura regionu krakowskiego

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54