KONSPEKT DLA KL. III. Redagowanie wpisu do kroniki klasowej

Konspekty i scenariusze » KONSPEKT DLA KL. III. Redagowanie wpisu do kroniki klasowej

Temat: redagowanie wpisu do kroniki klasowej.

Cel poznawczy: pisanie wielkiej litery przy pomocy klawiatury.

Cel kształcący:

 1. Utrwalenie pisowni wielką literą
  • Na początku zdania
  • W nazwach miejscowości, uroczystości, instytucji
 2. Budowanie zdań rozwiniętych

Cel wychowawczy: budowanie więzi wewnątrz grupy poprzez dokumentowanie minionych przeżyć.

Przebieg lekcji

 1. Przypomnienie wycieczki do Węgrowa - wypowiedzi swobodne uczniów
 2. Nauczyciel ukierunkowuje wypowiedzi uczniów pytaniami w celu przypomnienia ważniejszych wydarzeń.
 3. Formułowanie planu notatki
  1. Wyjazd autokarem spod szkoły
  2. Droga z Płocka do Węgrowa
  3. Udział w Przeglądzie Twórczości Atrystycznej Dzieci Niepełnosprawnych w Domu Kultury w Węgrowie (zwrócenie uwagę na pisownię wielką literą)
  4. Zwiedzanie muzeum w zamku w Liwiu
  5. Powrót do Płocka
  6. Opinia na temat wycieczki
 4. Wspólne redagowanie notatki według planu, zapisanie zdań na tablicy.
 5. Uczniowie przepisują notatkę za pomocą komputera w programnie Microsoft Word. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel wyjaśnia w jaki sposób otrzymujemy literę wielką (klawisze funkcyjne „caps lock” lub „shift”). Uczniowie pracują kolejno, pod kontrolą nauczyciela. Pozostałe dzieci przepisują notkę z tablicy do zeszytu.
 6. Wydrukowanie notatki za pomocą drukarki i umieszczenie jej w kronice klasowej.

Autorka: Alicja Markiewicz - nauczycielka ZSOSp. Nr 7 w Płocku

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54