KONSPEKT LEKCJI. Kultura regionu krakowskiego

Konspekty i scenariusze » KONSPEKT LEKCJI. Kultura regionu krakowskiego

Temat: Kultura regionu krakowskiego.

Czas trwania - 2 godziny lekcyjne.

Cel poznawczy: poznanie pojęcia „strój ludowy”, poznanie pojęć sukmana, zapaska, nazywanie części stroju krakowskiego.

Cel kształcący: usprawnienie manualne, utrwalenie I zwrotki piosenki „Krakowiaczek”, ćwiczenia w nazywaniu kolorów. Poprawne budowanie opisu stroju.

Cel wychowawczy: Kultywowanie tradycji ludowej jako forma miłości do ojczyzny - wpajanie szacunku dla obyczajów i obrzędów ludowych, systematyczność pracy, kończenie rozpoczętego zadania.

Przebieg lekcji

 1. Wysłuchanie nagrania piosenki „Krakowiaczek”
  Stare miasto Kraków
  Z pięknych strojów słynie,
  Jakże ładnie w gorseciku krakowskiej dziewczynie.
  Kwiecista spódniczka, chusteczka związana.
  A u chłopca czapka z piórem i biała sukmana.
 2. Wyklaskiwanie rytmu piosenki.
 3. Pokaz fragmentów filmów, ukazujących różne stroje ludowe: rejonu Mazowsza, Kujaw, krakowskiego i góralskiego (zespoły folklorystyczne). W czasie pokazu nauczyciel omawia rolę zespołów folklorystycznych w zachowaniu tradycji i kultury różnych regionów Polski.
 4. Zwrócenie uwagi na różnice w kolorystyce i wyglądzie strojów poszczególnych regionów.
 5. Wyszukanie w tekście piosenki opisu stroju krakowskiego.
 6. Przerwa śródlekcyjna - zabawy ruchowe przy muzyce.
 7. Prezentacja zdjęcia przedstawiającego parę ludzi w strojach krakowskich.
 8. Omówienie kolorystyki i wymienienie charakterystycznych cech stroju:
  Damski: Wysokie buciki, długa kwiecista spódnica, ozdobiony haftem biały fartuszek, biała bluzka, haftowana cekinami kamizelka staniczek, czerwone korale i chustka w kwiaty lub wianek ze wstążkami.
  Męski: długie buty, spodnie schowane w buty w biało - czerwone paski, biała koszula, czarna, haftowana, długa kamizela i biała sukmana oraz czerwona czapka z pawim piórem (wyjaśnienie pojęć).
 9. Rozdanie uczniom ilustracji do kolorowania, przypomnienie kolorystyki.
 10. Kolorowanie według wzoru.
 11. Ocena pracy według kryterium staranności i dokładności dobranych kolorów.

Autorka: Alicja Markiewicz - nauczycielka ZSOSp. Nr 7 w Płocku

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54