Na czym polega terapia?

Pradnik Logopedyczny » Metody pracy » EEG Biofeedback » Na czym polega terapia?

Terapia Biofeedback (Neurofeedback) polega przede wszystkim na znacznym zredukowaniu (o 70-90%), a w niektórych przypadkach całkowite usunięcie dolegliwości, dzięki zastosowaniu mechanizmów świadomej regulacji wybranych fal mózgowych. Podstawową ideą terapii EEG-Biofeedback jest uzyskanie umiejętności zwiększenia pożądanych fal mózgowych, a tłumienie fal niepotrzebnych.

Forma terapii: indywidualna

Przed rozpoczęciem sesji terapii wykonuję komputerowe badanie diagnostyczne, dzięki czemu terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnostyczne badanie EEG ma na celu określenie, jakich fal mózgowych jest za duż o, a jakich za mało w poszczególnych obszarach mózgu.

Do wykonania badania diagnostycznego, a także na czas każdego treningu zachodzi konieczność umocowania na głowie pacjenta, w odpowiednich punktach, dwu elektrod miseczkowych (wkleja się je za pomocą specjalnej pasty do skóry głowy) oraz dwu elektrod usznych (delikatne klipsy mocowane na płatkach małżowiny usznej). Mocowanie elektrod nie trwa długo i w żaden sposób nie jest dolegliwe. Elektrody są niezwykle małe i lekkie, nie przeszkadzają podczas treningu. Sam trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideo-grę, animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideo-gry. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiąc fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza osobę ćwiczącą punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba może świadomie odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć, stresu uzyskując trwałą poprawę stanu zdrowia. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą dobry stan zdrowia. Pierwsze 5-10 sesji to czas, kiedy mózg uczy się sztuki wytwarzania określonych wzorców pracy i osiągania zadanego celu. Jest to bardzo ważny okres w treningach i nie należy zakłócać systematyczności spotkań. Długotrwałe i częste przerwy w terapii w tej fazie cyklu znacznie spowalniają procesy regulacyjno- naprawcze i negatywnie wpływają na efektywność terapii.

Zauważalne zmiany w zachowaniu osoby poddającej się terapii EEG Biofeedback mogą wystąpić już po kilku sesjach, choć z reguły ma to miejsce między 10 a 15 treningiem. Zdarza się jednak, że niektórzy pozytywne zmiany zauważają dopiero po 20-25 sesjach. Najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji w wyniku doznanych urazów i chorób (wylew, udar mózgu). Pozytywna zmiana utrwalonego podczas treningów wzorca fal mózgowych może jednak ustępować w czasie, np. wtedy, gdy doznamy traumy, urazu głowy, doświadczymy bardzo silnego stresu. Wówczas warto powtórzyć kilka sesji treningowych.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54