Czas terapii

Pradnik Logopedyczny » Metody pracy » EEG Biofeedback » Czas terapii

Liczba treningów jest zależna od nasilenia i złożoności zaburzeń oraz intensywności pracy trenującego. Aby uzyskać najlepsze efekty terapii EEG Biofeedback zaleca się uczestnictwo w treningach 2 razy w tyg. po 1 godz.

Treningi EEG Biofeedback możemy podzielić na :

  • krótkoterminowe 10-20 sesji (osoby zdrowe, dla usprawnienia funkcji poznawczych, dla poprawy snu);
  • średnioterminowe 20-40-60 sesji (ADHD, zaburzenia uwagi, autyzm, dysleksja, dystonie). W przypadku ADHD można uzyskać poprawę już po 20 sesjach, ale żeby efekty były satysfakcjonujące i trwałe koniecznych jest 40 i więcej sesji treningowych.
  • długoterminowe powyżej 60 sesji (afazja, autyzm, porażenie mózgowe, padaczki, upośledzenie umysłowe).

W przypadku terapii średnio i długoterminowych treningi nie zawsze przebiegają w jednym cyklu. Często przeprowadza się 20-30 sesji treningowych i daje się pacjentowi czas na rozwinięcie się efektów terapii, a za minimum 3 miesiące można kontynuować terapię przez kolejnych 15-20 spotkań.

Wybór procedury zależy w dużym stopniu od możliwości psychofizycznych samego pacjenta, stopnia występujących zaburzeń oraz wytrzymałości mózgu na wysiłek związany z treningiem.

W trakcie terapii EEG Biofeedback nie zalecam jednoczesnej realizacji treningów słuchowych metodą A. Tomatisa. Metody nie są wobec siebie antagonistyczne, wręcz przeciwnie - obie wspierają lepszą koncentrację, ale obie wymagają bardzo dużego wysiłku, stąd trudno je połączyć w tym samym czasie.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54