„Elektroniczne ucho” A. Tomatisa.

Pradnik Logopedyczny » Metody pracy » Alfreda Tomatisa » „Elektroniczne ucho” A. Tomatisa.

Profesor Alfred Tomatis - francuski neurolog, otolaryngolog i foniatra był pionierem badań nad funkcjonowaniem ucha i jego wpływem na słyszenie, mowę i uczenie się. W oparciu o wyniki swoich badań opracował wszechstronną metodę stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem” (patrz: środkowy element zestawu).

„Elektroniczne ucho” jest idealnym elektronicznym modelem (prototypem) ludzkiego ucha, który pozwala wyćwiczyć ucho pacjenta w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową odpowiedzialną za procesy myślenia. To właśnie na tym urządzeniu ustawia się odpowiednie parametry do aktualnie słuchanych materiałów dźwiękowych (m.in. parametry dla wybranego języka czy filtry pozwalające uzyskać potrzebne do treningu częstotliwości dźwięków).

Stymulacja ucha odbywa się poprzez słuchanie dźwięków o określonej częstotliwości. Dźwięki są odpowiednio filtrowane w zależności od wymogów i potrzeb treningowych. Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak również pomóc w relaksacji osobie słuchającej. Równocześnie stosowany jest system „bramkowania” i opóźnienie, dzięki któremu ucho środkowe otrzymuje tzw. informacje uprzedzające. W metodzie Tomatisa wykorzystywana jest muzyka klasyczna Mozarta (ze względu na zawartość i frekwencyjność wysokich częstotliwości) oraz dźwięki mowy ludzkiej, np. chorały gregoriańskie.

Badania Prof. Tomatisa zostały uznane i potwierdzone przez Paryską Akademię Medyczną oraz Francuską Akademię Nauk już w 1957 roku. W Polsce prace prof. Tomatisa są wykorzystywane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w projekcie badawczym prowadzonym we współpracy z Centrum APF

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54