Dla kogo przeznaczone są treningi słuchowe według metody Alfreda Tomatisa?

Pradnik Logopedyczny » Metody pracy » Alfreda Tomatisa » Dla kogo przeznaczone są treningi słuchowe według metody Alfreda Tomatisa?

Coraz więcej dzieci ma problemy z nauką (trudności z czytaniem i pisaniem, słuchaniem ze zrozumieniem i zapamiętywaniem), z poprawnym wysławianiem się i z emocjami oraz nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych. Liczną grupę stanowią również dzieci, które rozwijają mowę z dużym opóźnieniem w stosunku do norm wiekowych lub mają zaburzenia mowy. Bardzo często jest to wynikiem zaburzeń koncentracji, nadwrażliwości dźwiękowej czy niskiej uwagi słuchowej i lewostronnej lateralizacji słuchowej.

Kiedy dziecko często doświadcza, że nie jest rozumiane przez innych, prezentuje ogólnie słaby poziom sprawności i kompetencji językowej, popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, ma problemy ze skupianiem uwagi, sprawia wrażenie, że nie słucha, to warto sprawdzić, czy nie jest nadwrażliwe na dźwięki otoczenia. Taki stan powoduje szum informacyjny, a brak sukcesów szkolnych powoduje frustrację dziecka i rodziców.

Niepowodzenia szkolne często przypisywane są zaniedbaniom rodziców, a nie zawsze tak jest w rzeczywistości. Zachęcam więc do zbadania uwagi słuchowej i lateralizacji.

Z terapii słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa korzysta ogromna grupa dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Coraz więcej ośrodków w Polsce posiada aparaturę do prowadzenia treningów słuchowych.

Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna przeznaczona jest m.in. dla:

 • dzieci z problemami szkolnymi, z zaburzeniami pamięci oraz koncentracji,
 • dzieci z zaburzoną komunikacją, z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z problemami koncentracji i uwagi,
 • dzieci i młodzieży z dysleksją,
 • dzieci autystycznych, z niepełnosprawnością sprzężoną (złożoną), z zespołem Downa,
 • osób z mową niepłynną lub jąkaniem,
 • osób dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem, brakiem motywacji,
 • osób żyjących w ciągłym napięciu, stale podejmujących trudne decyzje,
 • osób dorosłych z afazją (po wylewach, udarach, wypadkach komunikacyjnych...),
 • osób z zaburzeniami pamięci oraz koncentracji,
 • osób mających problemy związane z depresją i brakiem energii,
 • osób zawodowo pracujących głosem: lektorów, aktorów, śpiewaków, nauczycieli,
 • osób chcących doskonalić swój potencjał, m.in. muzyków, wokalistów, lektorów, dziennikarzy, adwokatów i innych.,
 • osób uczących się języków obcych i nauczycieli oraz tłumaczy języków obcych.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54