Zestaw „Zabawy dźwiękonaśladowcze”

Pomoce » Gry i zabawy » Zestaw „Zabawy dźwiękonaśladowcze”

Celem zestawu jest rozwijanie: prozodii mowy (melodia, akcent, rytm), oddychania, słuchu fonematycznego, sprawności i koordynacji narządów mowy oraz artykulacji, różnicowanie głosek opozycyjnych. Zestaw jest szczególnie polecany dla dzieci z zespołem Downa z uwagi na ich problemy z oddychaniem oraz prozodią mowy.

Zestaw zawiera: konspekt zajęcia uwzględniający procedurę prowadzenia zajęcia, komplet obrazków ze zwierzętami, przedmiotami, pojazdami, wiersze i zagadki do ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, treść bajki przedstawiona w formie plansz oraz plansze zadaniowe nawiązujące do treści bajki, komplet malowanek jednoelementowych nawiązujących do treści bajki oraz ćwiczeń dźwiękonaśladowczych.

Zestaw można zamówić pod adresem:
Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
www: http://www.pctp.com.pl
e-mail: pctp@hot.pl

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54