Pomoce dydaktyczne do rewalidacji. Zestaw „KRECIK” do terapii wspomagającej

Pomoce » Gry i zabawy » Pomoce dydaktyczne do rewalidacji. Zestaw „KRECIK” do terapii wspomagającej

Krecik
Krecik
Krecik
Krecik
Pomoce dydaktyczne opracowane przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej stanowią duże ułatwienie pracy terapeutycznej. Przygotowane są w pojedynczych egzemplarzach, a ich zastosowanie uzależnione jest od specyfiki realizowanego programu. Podstawowym i wiodącym elementem w programie jest plansza o różnym zakresie pojęciowym i tematycznym, za pośrednictwem której stymulujemy rozwój dziecka. Przykładem cennej pomocy dydaktyczno-terapeutycznej dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci niepełnosprawnych jest zestaw pomocy do terapii wspomagającej rozwój dziecka o wdzięcznej nazwie „KRECIK”. Pomoc ta jest adresowana dla nauczycieli oraz rodziców.

Aby terapia była skuteczna, konieczna jest współpraca ośrodka i rodziców, którzy przy pomocy MINI ZESTAWÓW „KRECIK” mogą i chcą kontynuować pracę z dziećmi w domu. Rodzice powinni pamiętać, że dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym „nie wyrosną” z opóźnienia. Nie istnieje też żaden skuteczny lek, czy zabieg chirurgiczny, który niwelowałby istniejące opóźnienie, a jedyną skuteczną metodą poprawiającą ogólne funkcjonowanie dziecka - jest wszechstronna, skuteczna, systematyczna i długotrwała terapia.

Konieczne jest powiązanie oddziaływania środowiska domowego ze szkołą, przedszkolem lub ośrodkiem. Ważne jest też dostarczanie dzieciom atrakcyjnych bodźców w postaci profesjonalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Umożliwi to osiągnięcie optymalnych efektów.

Zeszyty służą do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych przez pedagogów. Mogą być też z łatwością stosowane przez rodziców, podejmujących terapię w środowisku domowym. W każdym zeszycie rodzic lub terapeuta znajdzie zestawy różnych ćwiczeń na planszach, gdzie zawarte są jasno sformułowane polecenia. Pomaga to szczególnie rodzicom w prawidłowym komunikowaniu się z dzieckiem.

Wszystkie zestawy są ponumerowane i stanowią zwartą całość programową. Rozpoczynając terapię zaczynamy od zeszytu nr 1, a kończymy na zeszycie nr 24. Każdy zestaw jest inny i stanowi zróżnicowany stopień trudności. Charakterystyczną cechą zestawu jest RYTUAŁ TERAPEUTYCZNY - stały szkielet programu, który wypełniono różnymi treściami. Treści się zmieniają, w różnym czasie, ale szkielet pozostaje taki sam.

Dziecko o niższej sprawności intelektualnej potrzebuje wyraźnie i jasno określonych punktów zaczepienia. Przy rytuale terapeutycznym czuje się bezpieczne, potrafi przewidzieć kolejne etapy programu. Przewidywalność w terapii daje dziecku otwarcie emocjonalne i znacznie poprawia proces uczenia się.

Każdy zestaw składa się z następujących rodzajów ćwiczeń:

  • rozwijanie wiedzy ogólnej poprzez zestaw 15 zminiaturyzowanych obrazków;
  • nauka czytania w systemie całościowym poprzez plansze z całymi wyrazami;
  • nauka rozwijania logicznego myślenia poprzez karty stymulacji intelektualnej rozwijające pojęcia; wielkości, klasyfikacji zbiorów, określenia czasu, poznawanie pojęcia liczby, dokonywanie prostych operacji matematycznych, poznawanie figur geometrycznych;
  • przygotowywanie dziecka do nauki pisania ćwiczenia graficzne usprawniające precyzję ruchów palców i ręki

Zestawy do terapii domowej są częścią programu „Bądź terapeutą własnego dziecka”, a poszczególne zeszyty stanowią całość nazwaną: seria „KRECIK”.

Każdy zestaw ma inny tytuł i inny coraz trudniejszy zakres pojęciowy. Zestawy należy wymieniać po dwóch tygodniach, zachowując ustalony harmonogram programu od zeszytu nr 1 do 24.

Wymiana pomocy edukacyjnych zapewnia dziecku ciągłość i atrakcyjność zajęć oraz prawidłowe stopniowanie trudności.

Zestaw „KRECIK” może być wykorzystywany do terapii domowej dzieci niepełnosprawnych oraz do edukacji dzieci zdrowych w wieku przedszkolnym.

Zamówienie:

POMORSKIE CENTRUM TERAPII PEDAGOGICZNEJ w Koszalinie
75-629 Koszalin ul. Wyspiańskiego 21
tel./fax: (094) 346-21-04
tel.: (094) 346-16-91, (094) 346-16-93, (094) 346-69-10
tel. po południu (094) 342-31-05, (094) 346-21-04
e-mail: pctp@hot.pl
strona internetowa: www.pctp.com.pl

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54