Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji

Pomoce » Gry i zabawy » Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji

ZESTAW - CZASOWNIKI

Czasowniki - plansze - przedstawiające czynności. Zestaw przygotowany jest w formie obrazkowej i wyrazowej. Każdy obrazek przedstawia daną czynność i ma odpowiednik w wyrazie. W skład zestawu wchodzi: 15 sztuk czasowników oraz 15 sztuk wyrazów. Wyrazy będą pomocne w dalszej nauce czytania, szczególnie przy tworzeniu zdań.

ZESTAW - PRZYMIOTNIKI

Poprzez przymiotniki dokonujemy oceny np.: ładny - brzydki, określamy takie cechy, jak barwa, kształt, objętość, ciężar, itp. Chodzi tu o ukierunkowanie spostrzeżeń dzieci i doskonalenie analizy spostrzeżeniowej przedmiotu przez świadomość tego, że przedmiot posiada różne własności, które można nazwać i określić. Poprzez przymiotniki następuje poznanie zróżnicowanych wartości, określeń i porównywanie różnych wartości zmysłowych.

Przymiotniki - kolory - przygotowane są w formie obrazkowej i wyrazowej. W zestawie znajduje się 16 plansz z kolorowymi plamami oraz 16 wyrazów odpowiedników wyrazowych przedstawionych na planszach kolorów. Plansze są formatu A4.

ZESTAW - STANY EMOCJONALNE

Stany emocjonalne - 5 plansz przedstawiających stany emocjonalne na przykład: radość, strach, zdziwienie. Zestaw przygotowany jest w formie obrazkowej i wyrazowej. Plansz z wyrazami jest również 5.

ZESTAW - SMUTNE I WESOŁE OBRAZY

Celem tego zestawu jest; nauka odczuwania, wyrażania uczuć, nastrojów, emocji. Zestaw ten szczególnie polecany jest w pracy z dziećmi autystycznymi, które mają problemy z wyrażaniem uczuć, emocji oraz w nawiązywaniu kontaktów. Zestaw zawiera; konspekt uwzględniający procedurę prowadzenia, zestaw plansz przedstawiający twarze z takimi stanami emocjonalnymi jak; radość, strach, zadowolenie, smutek, zdziwienie, niechęć, przerażenie. Główne zadanie polega na dopasowaniu prawidłowej emocji do wybranej planszy. W skład zestawów wchodzą; Nastroje, Sytuacje, Krajobrazy, Wydarzenia i uroczystości, zestaw malowanek, wierszyków zawierających ukryte w treści różne stany emocjonalne.

ZESTAW - GRA CIAŁA

Celem zestawu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się za pomocą ciała, poprawa orientacji w schemacie własnego ciała. Zestaw polecany jest szczególnie do terapii dzieci z porażeniem mózgowym, które z uwagi na problemy czucia i ruchu posiadają zaburzone rozumienie schematu własnego ciała.

Zestaw zawiera; trzy serie obrazków, za pomocą których dziecko mobilizowane jest do komunikacji za pośrednictwem ruchów ciała. Zestaw uzmysławia dziecku, które części ciała do czego służą oraz jakie ruchy się nimi wykonuje, poprawia rozwój umiejętności klasyfikowania czynności poprzez segregowanie obrazków do odpowiednich części ciała oraz twarzy.

Zadaniem dziecka jest:

  • Wskazanie wśród wymieszanych obrazków, które części twarzy lub ciała służą do wykonania różnych czynności.
  • Posegregowanie obrazków zależnie od wykorzystywanych zmysłów.
  • Posegregowanie obrazków zależnie od wykorzystywanych w czynnościach różnych części ciała.
  • Naśladowanie ruchem różnych czynności widzianych na obrazkach.

ZESTAW - ZABAWY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE

Celem zestawu jest rozwijanie prozodii mowy ( melodia, rytm, akcent), oddychania, słuchu fonematycznego, sprawności koordynacji narodów mowy oraz artykulacji, różnicowanie głosek opozycyjnych. Zestaw jest szczególnie polecany dla dzieci z zespołem Downa z uwagi na ich problemy z oddychaniem oraz z prozodią mowy. Zestaw zawiera; konspekt uwzględniający procedurę prowadzenia zajęć, zestaw obrazków ze zwierzętami, przedmiotami, pojazdami, zestaw wierszyków i zagadek do ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, treść bajki przedstawiona w formie plansz oraz plansze zadaniowe nawiązujące do treści bajki, komplet malowanek jednoelementowych nawiązujących do treści bajki oraz ćwiczeń dźwiękonaśladowczych.

Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji
Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji
Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji Zestawy pomocy do rozwijania komunikacji

W/w zestawy terapeutyczne można zamówić w:

POMORSKIE CENTRUM TERAPII PEDAGOGICZNEJ w Koszalinie
75-629 Koszalin ul. Wyspiańskiego 21
tel./fax: (094) 346-21-04
tel.: (094) 346-16-91, (094) 346-16-93, (094) 346-69-10
tel. po południu (094) 342-31-05, (094) 346-21-04
e-mail: pctp@hot.pl
strona internetowa: www.pctp.com.pl

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54