Urządzenia do pracy logopedycznej z osobami niedosłyszącymi

Pomoce » Instrumentarium » Urządzenia do pracy logopedycznej z osobami niedosłyszącymi

 Terapia logopedyczna z osobami niedosłyszącymi wymaga odwoływania się do innych niż słuch zmysłów. Zasada polisensorycznego oddziaływania sprawdza się tutaj najbardziej. Dlatego też ćwiczenia bazujące na zmysłach wzroku i czucia oraz posiłkowanie się sygnałem akustycznym (odpowiednio wzmocnionym), daje znacznie lepsze rezultaty terapeutyczne.

Z zestawu pomocy zwanego instrumentarium najczęściej wykorzystywane są: sondy, fonendowody, szpatułki, wkładki artykulacyjne oraz lusterka. Jednakże niżej opisane zestawy instrumentarium (wybrane elementy) mogą być szczególnie przydatne w uzyskiwaniu pożądanego układu narządów artykulacyjnych na etapie przygotowawczym oraz na etapie wywoływania głosek.

Echo-wibrator z rezonatorem

Echo-wibrator z rezonatoremEcho-wibrator z rezonatorem to zestaw urządzeń najbardziej ukierunkowany na pracę z osobami niedosłyszącymi Umożliwia zamianę sygnału akustycznego na sygnały mechaniczne (wibracyjne), świetlne i na sygnały akustyczne wzmocnione. Echo-wibrator z rezonatorem jest częścią składową stymulatora logopedycznego. Pomocne są różnego rodzaju wzmacniacze, które są częścią składową innych urządzeń lub są autonomicznymi aparatami.

Logo-STEMPEL 2

Logo-STEMPEL 2 - to program komputerowy bardzo przydatny w pracy z niedosłyszącymi. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest możliwość upoglądowienia (wizualizacji) ruchów artykulacyjnych głosek dentalizowanych, głoski „r”, oddychania. Bardzo sugestywne animacje ruchów narządów artykulacyjnych są najcenniejszą zaletą programu. Program ów jednocześnie realizuje cele: logopedyczne, stymulujące, rozwijające, kształcące i utrwalające.

Analizator głosek

Właściwością tego aparatu jest wizualizacja głosek (diody - sygnały świetlne):

  • s, z, c, dz - świeceniem żółtej diody,
  • sz, ż, cz, dż - świeceniem zielonej diody,
  • głosek dźwięcznych - świeceniem czerwonej diody.

Analizator głosekWykorzystując obecny w zestawie mikrofon dynamiczny, możemy polecać osobie ćwiczącej wymawianie sylab i słów z głoskami, które zostały wcześniej wywołane, by z pomocą aparatu szybciej je zautomatyzować. Można powtarzać tę samą sylabę (np. „sza”) po kilka razy tak, aby za każdym razem zaświeciła się zielona dioda. Podobnie utrwala się inne sylaby z głoskami szumiącymi. Tempo powtórzeń może być na początku dowolne, a później dyktowane przez sygnały metronomu. Ćwiczący może jednocześnie kontrolować swe ćwiczenia (wokalizacje), słysząc swój głos w słuchawkach.

Analizator umożliwia swego rodzaju „wymuszanie” akcentowania ćwiczonych głosek. Poprawne wymówienie głosek „sz” i „cz” w słowie szewczyk, szafeczka, będzie zasygnalizowane świeceniem zielonej diody tylko wtedy, jeśli obydwie głoski zostaną odpowiednio zaakcentowane (wymówione dłużej i głośniej). Ta właściwość intensyfikuje ćwiczenie i zwiększa efektywność pracy. Podobnie postępujemy w przypadku automatyzacji głosek syczących (s, z, c, dz). Ćwiczenie różnicowania artykulacyjnego głosek syczących i szumiących z pomocą aparatu przebiega sprawniej, szybciej i efektywniej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod. W przypadku wymawiania, np. słowa pastuszek powinna najpierw zaświecić się żółta a później zielona dioda. Przy automatyzacji głosek dźwięcznych wykorzystuje się czerwoną diodę, a przy wymawianiu opozycyjnych głosek bezdźwięcznych dioda nie powinna świecić. Ćwiczenie z aparatem, przy wykorzystaniu właściwie dobranego materiału do automatyzacji głosek dźwięcznych, wyraźnie przyspiesza efekt terapeutyczny.

Przydatność analizatora ma miejsce w korekcji zaburzeń głosek dentalizowanych (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż) i dźwięcznych (w, wi, z ,ź, ż, dz,dź, dż, g, gi, b, bi, d). Szczególnego znaczenia nabiera urządzenie w automatyzacji wspomnianych wyżej głosek u niedosłyszących, u osób z rynolalią i z dyslalią. Jest to pierwsze tak cenne na polskim rynku urządzenie o takich funkcjach.

Rezonator

Echo-wibrator z rezonatoremRezonator - to urządzenie do pracy z osobami niedosłyszącymi i z dyslalikami, które poszerza pole percepcyjne ćwiczącego i umożliwia polisensoryczny odbiór przetransformowanych sygnałów. Rezonator umożliwia zamianę sygnału mowy na wibracje, na sygnały świetlne i na sygnały wzmocnione akustycznie.

Echo-wibrator z rezonatorem

Aparat oprócz funkcji echo-wibratora, daje dodatkową możliwość odbioru przetransformowanych sygnałów na:

  • bodźce świetlne (świecenie diody przy realizacji głosek dźwięcznych);
  • bodźce wibracyjne (odbiór zwielokrotnionych drgań opuszkami palców).

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Instrumentarium możesz zamówić pod adresem:
GABINET LOGOPEDYCZNY „DEMOSTENES”
Antoni Bochniarz - specjalista zaburzeń mowy
44-241 Żory, Os. Powstańców Śl. 1B/4,
tel./fax.: (032) 434 25 48, e-mail: demost@kki.net.pl

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54