Urządzenia elektroniczne do usprawniania narządów mowy

Pomoce » Instrumentarium » Urządzenia elektroniczne do usprawniania narządów mowy

WibratorPotrzeba usprawniania motoryki narządów mowy ma miejsce zarówno w opóźnionym rozwoju mowy, w zaburzeniach dyslalicznych, w afazji, w pracy z dziećmi opóźnionymi w rozwoju psychomotorycznym, w usprawnianiu mowy osób z porażeniem mózgowym oraz w wieloczynnikowo uwarunkowanych zaburzeniach mowy. Wskazania do usprawniania motoryki narządów mowy opisywane są w działach: „wady wymowy” oraz „zaburzenia mowy”, stąd je pomijam, by opisać narzędzia przydatne do tego celu.

Najbardziej efektywnymi elektronicznymi urządzeniami w tego rodzaju ćwiczeniach są wibrator logopedyczny i stymulator logopedyczny. Wibrator logopedyczny (w nowej wersji) jest częścią składową stymulatora. Logopedzi, którzy zastąpili lub uzupełnili dawne metody pracą tymi właśnie aparatami na pewno mają lżejszą pracę i uzyskują szybsze efekty terapeutyczne.

stymulator logopedycznyStymulacje mechaniczne z pomocą w/w urządzeń z powodzeniem wykorzystuję jako masaż języka, warg, podniebienia, do treningu pionizacji języka w zaburzeniach dyslalicznych, w korekcji rotacyzmu (brak lub patologiczna realizacja głoski „r”). Stymulacje mechaniczne języka dają znacznie szybsze i pewniejsze (trwalsze) efekty w korekcji rotacyzmu niż tradycyjne metody fonetyczne lub z użyciem szpatułek, ponieważ:

  • stymulator i wibrator dostarczają bodźców o częstotliwości odpowiadającej głosce „r”, czego nie da się uzyskać przy pomocy palca lub szpatułki;
  • umożliwiają wzbudzanie pionowych ruchów języka, co nie jest łatwe przy zastosowaniu tradycyjnych metod;
  • szybciej doprowadzają do przewarunkowania patomechanizmów na pożądane ruchy artykulacyjne;
  • pozwalają ćwiczącemu uzyskać efekt szybciej, pewniej, trwalej;
  • odciążają logopedę w pełni aktywizując ćwiczącego;
  • zastosowanie aparatów przyczynia się do podniesienia ogólnej sprawności języka, przydatnej również przy realizacji innych głosek;
  • wibrator logopedyczny lub stymulator okazują się niezastąpione przy szczególnie trudnych i silnie utrwalonych patomechanizmach, np. w terapii dzieci z zespołem Downa, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, w afazji motorycznej.

 Wibrator aktywizuje, pionizuje i usprawnia motorykę przedniej części języka, co jest pomocne nie tylko w korekcji rotacyzmu, ale też w przezwyciężaniu palatalizacji (zmiękczania głosek), gdy środkowa część języka jest najbardziej aktywna. Praca z aparatem przyspiesza pojawianie się głosek szumiących (ułatwia ich wywoływanie). Satysfakcjonujące efekty terapeutyczne uzyskuje się wtedy, gdy spełnione są określone w opisach urządzeń specjalne wymogi metodyczne.

 Niektóre elementy instrumentarium Nr 1, Nr 2, Nr 3 (walizka logopedyczna) są pomocami, które również znajdują zastosowanie w usprawnianiu motoryki narządów mowy. Na szczególną uwagę zasługują wkładki artykulacyjne, które ze względu na dużą użyteczność, znalazły się we wszystkich zestawach instrumentarium, a których przydatność potwierdza praktyka w dyslalii, oligofazji oraz przy wadach zgryzowych (gdy towarzyszy im wada wymowy).

Możliwość wizualizacji (pokazania) ruchów artykulacyjnych okazuje się być przydatna w rehabilitacji chorych z afazją, w pracy z niedosłyszącymi, w korekcji zaburzeń dyslalicznych. Natomiast możliwość symulowania ruchów artykulacyjnych (wizualizacji) zawiera program komputerowy Logo-STEMPEL 2.

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Instrumentarium możesz zamówić pod adresem:
GABINET LOGOPEDYCZNY „DEMOSTENES”
Antoni Bochniarz - specjalista zaburzeń mowy
44-241 Żory, Os. Powstańców Śl. 1B/4,
tel./fax.: (032) 434 25 48, e-mail: demost@kki.net.pl

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54