Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym

Pomoce » Narzędzia i diagnoza » Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym

Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym autorstwa S.Grabiasa, Z. M. Kurkowskiego i T. Woźniaka służy do badania zarówno siedmio-, jak i piętnastolatków Powstał on w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Test zawiera 7 poleceń, badających kolejno:

  • wymowę (polecenie 1. oraz 2.)
  • sprawność semantyczną, gramatyczną i narracyjną (polecenie 3. i 4.)
  • motorykę narządów mowy (polecenie 5.)
  • percepcję dźwięków mowy (polecenie 6. oraz 7.)

W zakresie wymowy dziecku poleca się nazwać pokazywane 20 obrazków oraz powtórzyć trudne artykulacyjnie zdania. Ogółem w badaniu wymowy dziecko może uzyskać 46 punktów.

Sprawność semantyczną, gramatyczną i narracyjną badamy poprzez opowiadanie przez dziecko wszystkiego, co wie ono o krasnoludkach (polecenie 3.) oraz opowiedzenie prostej historyjki na podstawie dołączonych obrazków (polecenie 4.). Polecenie 3. dopuszcza zadawanie pytań pomocniczych, przy czym za odpowiedź po zadaniu pytania badany otrzymuje 1 zamiast 2 punktów. W poleceniu 4. oceniamy wbudowanie przez dziecko w narrację wszystkich sytuacji odniesienia oraz strukturę i układ zdarzeń. Ocena językowa obydwu wypowiedzi narracyjnych dotyczy płynności narracji i przebiegów fonicznych, poprawności gramatycznej, sprawności leksykalnej i zdolności do nawiązywania interakcji słownych. Łącznie w poleceniach 3. i 4. dziecko uzyskać może 53 punkty.

Badanie motoryki narządów mowy polega na wykonaniu przez dziecko sześciu ruchów języka pokazanych przez badającego. W poleceniu tym ruch wykonany prawidłowo to 1 punkt, nieprawidłowy 0 punktów.

W zakresie badania percepcji dźwięków mowy badanemu podaje się 10 par wyrazów nonsensownych, polecając wskazać, czy są one takie same, czy różne, przy czym dziecko nie może patrzeć na usta badającego (polecenie 6.) oraz prosząc o przegłoskowanie 5-ciu wyrazów o wzrastającej trudności (polecenie 7.). Za każde prawidłowo wykonane polecenie dajemy jeden punkt, więc w badaniu percepcji dźwięków mowy badany może uzyskać 15 punktów.

Ogółem do zdobycia w Logopedycznym Teście Przesiewowym jest 120 punktów. Przeprowadzenie badania pozwala wyłonić w grupie rówieśniczej jednostek najmniej sprawnych pod względem językowym i poprzez dalsze badania ustalić etiologię zaburzeń.

Wybrane plansze:

Plansza nr 1Plansza nr 2Plansza nr 3Plansza nr 4

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54