Test Logopedyczny - Jolanta Falana-Kozłowska

Pomoce » Narzędzia i diagnoza » Test Logopedyczny - Jolanta Falana-Kozłowska

Test logopedycznyJest to zweryfikowane w wieloletniej praktyce logopedycznej narzędzie do diagnozy zaburzeń logopedycznych i dyslektycznych typu słuchowego. Test służy do wykrywania wad wymowy, zaburzeń mowy i symptomów dyslektycznych u dzieci od 5 do 8 roku życia i osób starszych oraz do wykrywania problemów związanych z obniżoną pamięcią słuchową głosek, sylab, wyrazów i zdań. Test bada również zaburzenie tzw. kinestezji artykulacyjnej występujace bardzo często u dzieci (i nie tylko!), u których wady i(lub) zaburzenia mowy ustąpiły, ale w dalszym ciagu występują problemy w trudnych przejściach artykulacyjnych szczególnie w obrebie głosek dentalizowanych oraz r-l-j z odbiciem w pisaniu (błędy dysortograficzne).

Test zawiera specjalnie dobrany materiał językowy pozwalający wykryć w/w zaburzenia badającym osobom nie mającym merytorycznego przygotowania. Dzięki temu przeznaczony jest zarówno dla nauczycieli przedszkoli i początkowych klas szkoły podstawowej, rodziców dzieci oraz(głównie) dla wszystkich specjalistów logopedii. Negatywne wyniki testu wskazują na problem, którego ocena należy do logopedy i on również ustala postępowanie terapeutyczne. W oparciu o kwestionariusz obrazkowy można diagnozować dzieci od około 3 r. życia, natomiast dobrany w teście ze względu na stopień trudności materiał językowy przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych:

  • dzieci 5-letnich
  • dzieci w wieku 6 i 7 lat
  • dzieci i osób powyżej 8 r. życia

Stosownie do przedziału wiekowego test składa się z kilku części badających różne płaszczyzny logopedyczno-językowe:

  • nazywanie,
  • sprawność aparatu artykulacyjnego (języka i warg),
  • różnicowanie głosek w sylabach i wyrazach,
  • poziom pamięci słuchowej, kinestezji artykulacyjnej, analizy i syntezy słuchowej i pisania ze słuchu.

Wszystkie próby zawarte w teście są tak dobrane, aby wykryć nawet najmniejsze deficyty.

Test składa się z 3 zasadniczych części:

  • poradnik logopedyczny zawierający opis najczęściej spotykanych wad i zaburzeń mowy,
  • kwestionariusz obrazkowy wraz z próbami do badań sprawności artykulacyjnej,
  • 20 indywidualnych kart do diagnozy.

Wydawca: P.W.D. APEX

Przedsiębiorstwo Wydawniczo Dydaktyczne APEX
Email: apex@logopedia.pl
WWW: http://www.logopedia.pl

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54