Afa - skala materiał dla logopedów do badania sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z afazją

Pomoce » Narzędzia i diagnoza » Afa - skala materiał dla logopedów do badania sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z afazją

afaskalaKsiążka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych.

Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Z pozycji praktyków, Autorki dzielą się również swoimi przemyśleniami na temat trudności związanych z diagnozowaniem i opisem afazji. Ich badania opierają się na obserwacji zachowań dziecka w sytuacji celowo zorganizowanej. Za pomocą materiałów werbalnych i graficznych, starają się one stworzyć sytuację eksperymentalną, w miarę możliwości naturalną, po to, by sprowokować reakcję dziecka, zarejestrować je i ocenić.

afaskalaSpis treści

  1. Wstęp
  2. Rozdział I - Niedokształcenie rozwoju mowy o typie afazji czy...?
  3. Rozdział II - Specyfika zaburzeń mowy i ogólna charakterystyka psychologiczna dzieci afatycznych.
  4. Rozdział III - Warunki prawidłowej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i sposoby jej przeprowadzania.

Budowa AFA-Skali

  • AFA-Skala - materiał do badania.
  • AFA- Skala - Karta zapisu mowy dziecka.
  • AFA- Protokół badania mowy.
  • Słowniczek.
  • Bibliografia.

Wydawca: P.W.D. APEX

Przedsiębiorstwo Wydawniczo Dydaktyczne APEX
Email: apex@logopedia.pl
WWW: http://www.logopedia.pl

ISBN 83-7308-506-8
Wydanie II poprawione, Kraków 2005
Format A4. Objętość 96 stron. Oprawa miękka, klejona, folia

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54