Szkolenia

Poradnik Logopedyczny » Szkolenia

Niepełnosprawność umysłowa czy ruchowa są zaburzeniami rozwojowym wymagającym szczególnego i kompleksowego sposobu rewalidacji. Istnieje zatem ogromne zapotrzebowanie na możliwość pozyskania wiedzy w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska wskazaujemy interesujące formy szkoleń, atrakcyjne dla terapeutów, lekarzy, nauczycieli i rodziców oraz studentów, mające na celu pogłębienie znajomości problematyki wychowania, terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji na temat prowadzonych szkoleń udzielają sami organizatorzy, których adresy wskazujemy w kolejno pojawiających się tu materiałach.

Zachęcamy gorąco wszystkich zainteresowanych do zdobywania wiedzy, podnoszenia własnych umiejętności i podwyższania kwalifikacji zawodowych na proponowanych przez nas formach szkoleniowych organizowanych w naszym kraju.


Pobierz informacje o szkoleniach i warsztatach:

Szkolenie w zakresie metody Alfreda Tomatisa

Warsztaty EEG Biofeedback I-go i II-go stopnia w Milanówku (Akson)

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54