Gdy dziecko nie wymawia samogłosek

Wady wymowy » Rozpoznanie i korekcja » Gdy dziecko nie wymawia samogłosek

Samogłoski rzadko bywają zniekształcane. Zdarzają się jednak problemy z głoską „a”, gdy „a” bywa mylone z „i” (i odwrotnie). Może też wystąpić nieprawidłowa artykulacja głosek ustnych, gdy pojawiają się one z zabarwieniem nosowym. Są to najbardziej wizualne głoski, dlatego do ich wytworzenia najczęściej stosuje się metodę wzrokowo-słuchową, tzn. demonstruje się pacjentowi prawidłowy układ artykulacyjny, informuje o sposobie jego utworzenia (co dotyczy głównie: układu warg oraz dolnej szczęki) i zwraca się uwagę na różnicę w brzmieniu. dźwięków. W programie terapii koniecznie trzeba uwzględnić ćwiczenia słuchowe, których celem jest różnicowanie samogłosek.

Do uzyskania samogłosek „o”, „u” czasami trzeba pomóc dziecku w wysunięciu i zaokrągleniu warg (np. palcem wskazującym i kciukiem przyciskamy z obu stron policzki do dziąseł) lub szpatułką przycisnąć przednią część języka, by podniosła się jego tylna część (Rodak, 1994).

By uzyskać samogłoskę „i” poleca się dziecku rozciągnąć wargi w szerokim uśmiechu (jak przy „s”), lekko otworzyć usta i nacisnąć palcem dno jamy ustnej od zewnątrz, co pozwoli na podniesienie przedniej części języka.

Samogłoskę „e” można wytworzyć poprzez śpiewanie je, je, je... (Rodak, 1994). Drugim sposobem jest polecenie, dziecku, by lekko otworzyło usta, jak najmocniej wysunęło język na brodę i wymawiało głoskę „a”. Następnie dziecko wymawia „e”, stopniowo i powoli chowając język w jamie ustnej.

Samogłoskę „y” uzyskuje się wykorzystując zabawy dźwiękonaśladowcze - np. naśladowanie zawodzącego płaczu dziecka (Rodak, 1994).

W celu uzyskania samogłosek „ą” i „ę” najpierw trzeba uświadomić dziecku zjawisko nosowości, tzn. pozwolić, by wyczuwało palcem wibrację skrzydełek nosa. Następnie „o” i „e” łączy się z przedłużoną głoską „o” tak, aby jej nosowość „udzieliła się” następującej po niej samogłosce (mmmo, mmme).

Po wywołaniu samogłosek przechodzi się do następnych głosek wizualnych, tj. spółgłosek z grupy wargowo-zębowych: w, f, p, b.

Opracowanie - Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54