Studium przypadku dziecka z dyslalią

Wady wymowy » Studia przypadków » Studium przypadku dziecka z dyslalią

Ze względy na dużą ilość znaków fonetycznych w artykule, publikujemy jedynie jego początek. Dla wszystkich zainteresowanych umieszczamy pełną wersję zapisaną w pliku worda do pobrania - na dole strony.

Do przeprowadzenia studium przypadku wybrany został chłopiec z klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Paszczynie, który uzyskał najsłabszy wynik w badaniu Logopedycznym Testem Przesiewowym.

Jego wyniki w teście przesiewowym na tle klasy i pośród badanych chłopców ilustruje tabela 1.

Łączny wynik chłopca w teście (65 punktów) stanowi jedynie 54,1% punktów możliwych do zdobycia. Sławek otrzymał przy tym 75,5% średniej punktów jaką uzyskali chłopcy i tylko 69,7% ilości punktów zdobytych przez jego rówieśników i rówieśniczki.

Deficyty dziecka najwyraźniej uwidoczniły się w poleceniu 7., w którym chłopiec przegłoskował prawidłowo tylko pierwszy, najprostszy wyraz. Słaby wynik uzyskał on także w poleceniach 2. i 4., w których uzyskał odpowiednio 42 i 40% możliwych do zdobycia punktów. Szczególnie polecenie 2. wypadło niekorzystnie na tle pozostałych badanych, gdyż 11 punktów Sławka stanowi tylko 55 % średniej ilości punktów uzyskiwanych przez jego kolegów i koleżanki.

Różnica punktowa w pozostałych poleceniach zawarła się w granicach 80 % punktów zdobywanych przez wszystkich badanych, jedynie w poleceniu 5., badającym motorykę narządów mowy chłopiec wykonał poprawnie wszystkie próby.

Słaby ogólny wynik Sławka zdecydował o wybraniu go do badania kolejnymi narzędziami diagnostycznymi w celu ustalenia przyczyn niskiego poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz sprawności realizacyjnych, a w dalszym etapie podania propozycji terapii logopedycznej.

„Badanie sprawności motorycznej narządów mowy” w opracowaniu Z.M. Kurkowskiego i T. Woźniaka potwierdziło u badanego prawidłową budowę i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych. Chłopiec nie wykonał poprawnie tylko dwóch prób: „5. kląskaj jak konik” oraz „29. zagwiżdż”. Wydaje się jednak, że nie wynika to z niesprawności narządów mowy, gdyż pozostałe polecenia badające i wargi i język Sławek wykonał bez żadnych kłopotów.

Zatem w dalszej części rozdziału przedstawione zostaną kolejno:

  • dane z wywiadu,
  • wyniki badania wymowy kwestionariuszem obrazkowym G. Demel i ich omówienie;
  • wyniki badania słuchu fonematycznego testem I. Styczek oraz słuchu fonetycznego (test B. Rocławskiego);
  • omówienie wyników badań i próba diagnozy logopedycznej.

***...***

Tomasz Kłusek
PSP w Paszczynie
www.tomekkl.prv.pl
violatomek@wp.pl

Ściągnij spakowany artykuł dyslalia.doc (zip - 57,8 KB)

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54