Wady wymowy

Wady wymowy » Wstęp

Wady wymowy przyporządkowane są do terminu dyslalia, są to różnego rodzaju zaburzenia i wady artykulacyjne. Dyslalia polega na niemożności prawidłowego wymawiania jednego, kilku, kilkunastu, a nawet wszystkich dźwięków mowy, dotyczy to zaburzeń dźwiękowej strony języka (artykulacyjnej) objawiających się:

  • zniekształceniem głosek (deformacją)
  • zastępowaniem głosek (substytucją)
  • opuszczaniem głosek (elizją)

Wadliwą wymowę rozpoznajemy wówczas, gdy mowę dziecka (czynność mówienia lub/i rozumienia) wykształca się później niż u jego rówieśników. Do najczęściej występujących wad wymowy wymagających interwencji logopedy zaliczamy te o charakterze zniekształcenia głosek oraz wszelkie deformacje lub zastępowanie głosek trudniejszych do wymówienia głoskami łatwiejszymi.

Opis wad wymowy, ich klasyfikacja logopedyczna, rozpoznanie wadliwej wymowy oraz propozycje terapeutyczne - to zagadnienia podejmowane w tym dziale. Aby lepiej przybliżyć problematykę diagnozy i terapii logopedycznej dyslalii zamieszczam wybrane studia przypadków.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54