Wybrane próby do badania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

Wychowanie słuchowe » Wybrane próby do badania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

Badanie analizy słuchowej

ziarno........................................................................

dzwonek...................................................................

wynalazca.................................................................

terytorium................................................................

wytrzymałość............................................................

alienacja...................................................................

wrzeciono..................................................................

papież.......................................................................

także.........................................................................

absorpcyjny..............................................................

eksperymentalny.....................................................

Badanie syntezy słuchowej

n-o-s (3)
w-o-d-a (4)
z-e-g-a-r (5)
n-o-k-a-u-t (6)
e-s-k-u-l-a-p (7)
i-n-t-e-r-n-e-t (8)
f-i b-r-o-p-l-a-z-m-a (11)
e-n-c-y-l-o-p-e-d-i-a (11)
p-a-r-a-n-o-i-d-a-l-n-y (12)

Badanie różnicowania głosek opozycyjnych powtarzanie wyrazów

wala - ucho - fala domek - mleko - Tomek
wrak - nos - frak bada - woła - pada
koza - dom - kosa góra - koło - kura
żal - koło - szal budzik - wózek - bucik
Kazia - Tola - Kasia dzień - mama - cień

Wybrane opozycje spółgłoskowe

a) dźwięczna - bezdźwięczna

K - G
kraby - graby
klin - glin

P - B
podanie - badanie
patykarstwo - badylarstwo

T - D
tarnina - drabina
tonacja - dominacja

S - Z
smalec - zakalec
skupować - zakapować

RZ - Ż
szczucie - czucie
szlagier - żagiel

b) opozycje spółgłoskowe miejsca artykulacji

S - SZ - Ś
sad - szach - siad
sara - szara - siara

P - T - K
płonący - tonący - kwitnący
pachnąć - tnąć - kląć

M - N
Bytom - pyton

W - Ł
waciak - łaciak
wodowanie - ładowanie

c) opozycja spółgłoskowa stopnia zbliżenia narządów mowy

S - C
nos - noc
pies - piec

R - L
chrapanie - chlapanie
firmować - filmować

Ściągnij spakowany test Test2.zip (5,24 KB)

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54