Multimedialne programy edukacyjne z bogatym materiałem obrazkowym i tekstowym firmy Young Digital Poland

Oprogramowanie » Multimedialne programy edukacyjne z bogatym materiałem obrazkowym i tekstowym firmy Young Digital Poland

Komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii obserwuje się coraz powszechniej w różnych specjalnościach terapeutycznych na całym świecie, także i w Polsce, ponieważ nabiera ono coraz większego znaczenia ze względu na liczne korzyści zarówno dla osób badanych, jak i badających.

Proponowane przeze mnie programy są ofertą powstałą na kanwie bogatych doświadczeń zawodowych i innowacyjno-wdrożeniowych logopedy Antoniego Bochniarza. Wyrosły z praktyki logopedycznej i zdobyły uznanie także w zagranicznych placówkach - również w innych niż logopedia specjalnościach.

Zaletą programów jest to, że:

  • urozmaicają żmudne i wielokrotnie powtarzane ćwiczenia logopedyczne;
  • wzbogacają paletę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych;
  • skutecznie motywują do wielokrotnych powtórzeń i nie stanowią zbyt dużego obciążenia psychicznego osoby badanej;
  • funkcje użytkowe zostały skorelowane z celami logopedycznymi i ze specyfiką pracy terapeuty mowy;
  • umożliwiają obiektywizację i automatyzację pomiarów;
  • podnoszą efektywność pracy terapeutycznej i zwiększają wydajność w pozyskiwaniu informacji, mają wysoki poziom obiektywności procedury testującej;
  • pozwalają na automatyczną rejestrację niektórych czynników i parametrów, trudnych do uchwycenia w przypadku metod konwencjonalnych;
  • dają możliwość ingerowania w program przez użytkownika i samodzielnego dostosowywania go do indywidualnych potrzeb pacjenta, oraz natychmiastowy dostęp do rezultatów badań, a także możliwość wydruku wyników;
  • są przydatne w wielu różnych sytuacjach praktyki terapeutycznej (diagnostyka, automatyzacja wymowy, ocena poprawności artykulacyjnej, relaksacja, psychoterapia i autopsychoterapia).

Wybrane programy komputerowe Gabinetu „Demostenes”

TEST ASERTYWNOŚCI - przydatny m.in. w terapii jąkania.

TEST NEUROTYCZNOŚCI - przydatny w diagnozowaniu, w psychoterapii, w terapii jąkania.

LOGO-STEMPEL 1 - komputerowa wersja tej pomocy pokazuje najistotniejsze miejsca dla realizacji głosek, animuje (symuluje) ruchy artykulacyjne, dostarcza barwnych ilustracji, odtwarza głosowo nazwy głosek i ilustracji, określa tempo powtórzeń.

LOGO-STEMPEL 2 - ten program jest udoskonaloną i wzbogaconą wersją programu LOGO-STEMPEL 1. Jego celem jest wizualizacja (animacja) ruchów artykulacyjnych w czasie wymawiania głosek dentalizowanych (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź) i głoski „r” oraz animacja oddychania. Program zawiera bogaty zestaw nagród: tekstowych, zagadek, komentarzy pisanych i mówionych, kolorowanek, ilustracji, utworów muzycznych. Nagrody motywują pacjenta do ćwiczeń i urozmaicają żmudne ćwiczenia logopedyczne. Ponadto program zawiera metronom, logopedyczną kartę do zapisywania wielorakich danych o pacjencie i ma możliwość egzemplifikowania głosek poprzez ilustracje, rentgenogramy, palatogramy, litery. Program zapisuje liczbę powtórzeń i nagradza dyplomem na zakończenie. Wskazuje także miejsca artykulacji pozostałych głosek. Realizuje on wiele celów ważnych w terapii. Aktywizuje ćwiczącego, zachęca, motywuje i pozwala dłużej i efektywniej ćwiczyć. Ponadto, rozwija, stymuluje do myślenia, ćwiczy pamięć i uwagę. Bardzo sugestywne animacje ruchów narządów artykulacyjnych są najcenniejszą zaletą programu, stąd jest również przydatnym programem w pracy z osobami niedosłyszącymi. Program ów jednocześnie realizuje cele: logopedyczne, stymulujące, rozwijające, kształcące i utrwalające.

RELAKS 1 - RELAKS 2 - oba programy służą do mierzenia i upoglądowiania zmian emocjonalnych. Są przydatne w terapii jąkania, nerwic, w rehabilitacji pozawałowej i w psychoterapii, a także w treningu sportowców. Autorami programu są Antoni Bochniarz i Jakub Krzyżan. Program RELAKS był wykorzystywany w Instytucie Sportu i w Centrum Rehabilitacji Sportowej w Warszawie do treningu kadry narodowej na olimpiadę.

KUBATONI - to program, który współpracuje z echo-repetytorem (patrz rozdział Instrumentarium), wzbogaca moduły tego aparatu, a dzięki bogatemu zbiorowi różnych nagród motywuje użytkownika do ćwiczeń.

Wersja komputerowa echo-repetytora - to wzbogacenie wszystkich modułów aparatu o to, co może „zdziałać” komputer. Program komputerowy dostarcza wielu istotnych dla efektów terapii momentów, wynikających z metodycznych wskazań. Posiada bogaty zestaw wzmocnień (nagród) stymulująco-motywacyjnych do ćwiczeń i do korekcji zaburzeń poprzez grę i zabawę. Ćwiczenie z nim staje się prawdziwą przyjemnością dla użytkownika, daje wiele satysfakcji logopedzie i ułatwia jego pracę.

Wymienione programy można zamówić po adresem:
GABINET LOGOPEDYCZNY „DEMOSTENES”
Antoni Bochniarz - specjalista zaburzeń mowy
44-241 Żory, Os. Powstańców Śl. 1B/4,
tel./fax.: (032) 434 25 48, e-mail: demost@kki.net.pl

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54