„Porusz umysł” - program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży

Oprogramowanie » „Porusz umysł” - program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży

poruszProgram PORUSZ UMYSŁ został zaprezentowany na konferencji „Multimedia w edukacji”, która odbyła się w Gdyni (7-9.06.2002). Spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Obecnie trwają poszukiwania sponsorów, dzięki którym udałoby się obniżyć koszty przedsięwzięcia i udostępnić program do użytku szkół i placówek diagnostyczno-terapeutycznych.

poruszProgram ten może być wykorzystany do podniesienia umiejętności kształtowanych w trakcie edukacji szkolnej, tj. do usuwania deficytów w zakresie osiągnięć szkolnych i rozwojowych, jak również w celu zapobiegania tym niepożądanym zjawiskom.

Autorkami programu PORUSZ UMYSŁ są: mgr Dorota Rudzińska-Friedel pedagog, terapeuta, nauczyciel akademicki oraz mgr Beata Grzenkowicz polonista, terapeuta, dyrektor szkoły podstawowej. Program narodził się z doświadczeń i obserwacji rozwoju dzieci. Jest adresowany do dzieci i młodzieży z dysleksją (trudnościami w czytaniu i pisaniu), nadpobudliwością, brakiem równowagi emocjonalnej, do osób niepełnosprawnych ruchowo, a także do dzieci z dezintegracją sensoryczną (brakiem współdziałania wszystkich systemów zmysłów ze sobą). A zatem, może być wykorzystany w każdym przypadku (także u osób dorosłych), gdy pojawiają się:

 • brak koncentracji uwagi
 • brak lub zaburzenie koodrydnacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
 • słabe procesy pamięci
 • zaburzona analiza i synteza wzrokowa i słuchowa
 • powolny proces przetwarzania informacji
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • brak równowagi emocjonalnej
 • brak sukcesów szkolnych - frustracje, brak motywacji do nauki

poruszDzieci z dezintegracją sensoryczną, to bardzo często dzieci o dużym potencjale intelektualnym i zdolnościach, których nie mogą ujawnić, przez co nie mogą osiągnąć sukcesów szkolnych. Długotrwałe niepowodzenia sprawiają, że dzieci takie ulegają frustracjom i mają obniżoną samoocenę.

Program PORUSZ UMYSŁ jest wspaniałą propozycją diagnostyczno-terapeutyczną, solidnie opracowaną i atrakcyjną dla użytkowników pomocą w osiąganiu sukcesów. Charakter programu, dobór ćwiczeń wskazują, że autorki z dobrym skutkiem korzystają z empirycznych doświadczeń w pracy.

Ćwiczenia skonstruowane są w układzie zadanie - wynik, co sprzyja trenowaniu różnych umiejętności intelektualnych, motywowaniu do działania i poprzez to szybkiemu zdobywaniu wiedzy.

Program przydatny jest szczególnie w przypadkach:

 • dzieci z dezintegracją sensoryczną - brak współdziałania wszystkich systemów zmysłowych, powodujący trudności szkolne, deficyty, frustracje, brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki;
 • dzieci z dysleksją;
 • dzieci nadpobudliwe psychoruchowo;
 • dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacją wzrokowo-ruchową;
 • dzieci zdolne mogą dzięki programowi PORUSZ UMYSŁ przyspieszyć tempo nauki;
 • dorośli uczący się również rozwijają dzięki programowi swoje umiejętności w zakresie szybkiego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

poruszProgram „Porusz umysł” może być także wykorzystany przez dorosłych do zwiększenia szybkości uczenia się oraz rozwoju różnych umiejętności intelektualnych np.: logicznego myślenia. Na pewno przyda się neurologopedom w pracy z afatykami.

Program umożliwia pracę na różnych poziomach wiekowych. Zawiera 43 rodzaje zadań, każde w 3 stopniach trudności dla 3 poziomów zaawansowania. Posiada też część poświęconą nauce i część przeznaczoną na zabawę.

Sposób realizacji programu (interfejs, komunikacja, udzielania odpowiedzi, wyniki) dostosowane są do potrzeb i wymagań dzieci. Wszystkie zadania są szczegółowo omówione przez postacie występujące w programie.

Praca z programem odbywa się w przyjemnej bezstresowej atmosferze. Dziecka nie trzeba zmuszać do wykonywania ćwiczeń - wykonuje je samodzielnie z przyjemnością, ciesząc się z osiąganych postępów.

Konstrukcja programu pozwala na wspólną zabawę dzieci i rodziców. Takie zabawy pogłębiają więzy rodzinne i najbardziej stymulują do pracy.

Każde dziecko wymaga terapii dostosowanej do jego potrzeb i możliwości. Analizując przydatność programu w pracy z dziećmi, na uwagę zasługuje wielość wykorzystanych metod terapeutycznych, tj.:

 • Metodę Sensorycznej Integracji
 • Metodę Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
 • Metodę Dobrego Startu
 • Metodę 18 struktur wyrazowych
 • Metody relaksacyjne

Na końcu artykułu umieszczamy demonstracyjną wersję programu. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu program zapyta, do jakiego katalogu ma być rozpakowany. Po rozpakowaniu uruchamiamy program pu.exe

W wersji DEMO programu PORUSZ UMYSŁ przedstawione są przykładowe ćwiczenia usprawniające:

 • koncentrację uwagi
 • koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową
 • analizę i syntezę wzrokową i słuchową
 • procesy logicznego myślenia
 • procesy pamięci
 • spostrzeganie
 • różnicowanie
 • wnioskowanie
 • umiejętności matematyczne

W wersji pełnej znajdą się dodatkowo ćwiczenia wpływające na:

 • kształtowanie wyobraźni
 • procesy słowotwórcze
 • procesy skojarzeniowe
 • rozumienie słyszanego i czytanego tekstu

Program „Porusz umysł” jest doskonałą pomocą dydaktyczno - terapeutyczną, bardzo przydatną w szkole, w placówkach diagnostycznych i terapeutycznych oraz do pracy indywidualnej w domu. Gratuluję autorkom pomysłu i opracowania programu należącego do nielicznych tego typu programów komputerowych w Polsce. Gorąco ów program polecam także logopedom i popieram jego rozpowszechnianie w polskim szkolnictwie specjalnym i masowym.

Uzyskał on bardzo przychylne opinie i rekomendacje środowisk naukowych. Pozytywne opinie wyrazili między innymi:

 • Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Jolanta Dyrda z Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr w. Loebl z Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr M. Bidzan z Uniwersytetu Gdańskiego

Wymagania sprzętowe:
Komputer PC z procesorem Pentium 300 MHz lub szybszy
32 MB pamięci RAM
CD-ROM
karta dźwiękowa zgodna z Windows
system Windows 95/98/ME/2000/XP

Kontakt w sprawie w/w programu:
www.aliensystem.com
Alien System; ul. Złota 4; 84-200 Wejherowo
z dopiskiem na kopercie „Porusz Umysł”
kontakt telefoniczny:
+48 (~) 58 6773094
+48 (0) 604373271

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Ściągnij program pu.exe (5 MB)

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54