KOMLOGO - Multimedialny Pakiet Logopedyczny - część I i II

Oprogramowanie » KOMLOGO - Multimedialny Pakiet Logopedyczny - część I i II

Z wielkim entuzjazmem pragnę przedstawić Państwu wspaniale przygotowane pod względem merytorycznym oraz graficznym „zabawy logopedyczne” do wspomagania żmudnej terapii seplenienia i innych wad wymowy. Autorami oprogramowania są J. Gruba i I. Polewczyk oraz P. Gruba (redakcja techniczna).

Multimedialny Pakiet Logopedyczny

W Multimedialnym Pakiecie Logopedycznym, z uwagi na różnorodność ćwiczeń i zróżnicowany materiał językowy, odkrywam bardzo szerokie możliwości zastosowania. Oprogramowanie można wykorzystać nie tylko w przypadku wad wymowy (do ćwiczeń artykulacyjnych), ale również do terapii złożonych zaburzeń mowy. Wprawdzie oprogramowanie adresują jego autorzy do dzieci, to z powodzeniem można je wykorzystać w pracy z osobami dorosłymi (np. z afazją, dyzartrią) zważywszy, że nadal na polskim rynku brakuje terapeutycznych programów dla dorosłych. Osoby dorosłe akceptują proponowane w grach ćwiczenia (prosta instrukcja, możliwość korzystania z opcji pomocy, podpowiedzi - obecność lektora) i materiał ilustracyjny. Plansze wszystkich gier (grafika) są przejrzyste i czytelne, a prezentowane obrazki zbliżone do rzeczywistych przedmiotów (nie są infantylne, nazbyt dziecinne). Oprogramowanie to wykorzystuję również w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi z opóźnionym rozwojem mowy na tle autyzmu wczesnodziecięcego lub upośledzenia umysłowego, oraz z dziećmi niemówiącymi z mózgowym porażeniem dziecięcym, bowiem „zabawy logopedyczne” to świetny materiał do prowadzenia ćwiczeń słuchowych (różnicowanie głosek), ortofonicznych oraz do nauki czytania i pisania (proces ten trwa niekiedy wiele lat). Sądzę, że z Multimedialnego Pakietu Logopedycznego - mimo, że sama nazwa z góry określa adresata - z powodzeniem mogą korzystać nie tylko logopedzi, reedukatorzy, ale również nauczyciele, wychowawcy świetlicy szkolnej, terapeuci zajęciowi, a także rodzice dzieci z wadami lub zaburzeniami mowy i inne osoby zainteresowane rozwijaniem komunikacji językowej.

Programy zawarte w pakiecie są znakomitą bazą językową do dialogowej zabawy z dziećmi, umożliwiają konstruowanie zabaw komunikacyjnych z osobami niemówiącymi. Tej opcji chyba nawet nie przewidywali twórcy oprogramowania, tym większe moje słowa uznania pod Ich adresem.

Obecnie dostępne są dwie części „zabaw logopedycznych”, ale z niecierpliwością oczekuję na ciąg dalszy ćwiczeń. W opracowaniu są kolejne pakiety, które mają służyć terapii artykulacyjnej. W zapowiedziach jest już część III, dotycząca ćwiczeń z głoską „r”. Każdy kolejny pakiet zawierać będzie opracowanie tekstowe uwzględniające terapię danej grupy głosek, multimedialne programy na płytach CD oraz propozycje ćwiczeń w zeszytach.

Multimedialny Pakiet Logopedyczny - część I

Jest to zestaw 5 wspaniałych programów wspomagających terapię wymowy głosek: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”. Programy posiadają kolorową szatę graficzną, czytelne i bardzo dobrze dobrane do ćwiczeń rysunki oraz efekty dźwiękowe i animacje, co stanowi dodatkowy walor oprogramowania, gdyż motywuje do ćwiczeń.

MENU POCZĄTKOWE - PARAMETRY GRY

Po uruchomieniu programu pojawia się na ekranie monitora tzw. Menu początkowe, w którym można dowolnie wybrać pożądane parametry gry, zgodnie z etapem ćwiczonej głoski, zgodnie z zasadami stopniowania trudności ćwiczeń oraz indywidualizacji i kompleksowego oddziaływania. A zatem można określić (zaznaczyć):

 • ilość zadań (mało, średnio, dużo)
 • głoski (jedną, dwie, trzy lub cztery głoski)
 • pozycja głoski w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos). Można wybrać jedną, dwie lub wszystkie pozycje głosek.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE GRY:

Podpisz i powiedz

Ćwiczenia zawarte w programie są pomocne szczególnie przy utrwalaniu głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Program polecany jest dla dzieci posiadających umiejętność czytania. Zadanie dziecka polega na wybieraniu kolejnych liter i układaniu podpisu do pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i upuść”). Z każdą planszą zintegrowany jest dźwięk informujący o poprawnym, bądź błędnym ułożeniu podpisu pod obrazkiem. W przypadku dobrze ułożonego wyrazu i wzrokowym utrwaleniu jego obrazu graficznego, dziecko proszone jest o powtórzenie jego nazwy (utrwalenie wzorca słuchowego). Następnie ekran komputera „zastyga”, a terapeuta ma możliwość przeanalizowania obrazka, ponownego wypowiedzenia jego nazwy itd. Jeżeli ćwiczący w trakcie pracy dostrzeże pomyłkę, może usunąć błędnie wpisaną literę, przenosząc ją w dowolne miejsce na ekranie i uzupełnić kratkę literą poprawną. W przypadku źle ułożonego podpisu pod obrazkiem, głos z komputera prosi o ponowne jego ułożeniu.

Użytkownik zabawy może w dowolnej chwili skorzystać z przycisku POMOC. Po zakończeniu gry na ekranie pojawia się okienko STATYSTYKA z informacją o: czasie gry, ilości błędnych lub poprawnych odpowiedzi i korzystaniu z pomocy.

Zapamiętaj i powiedz

To program obrazkowy szczególnie polecany przy utrwalaniu wymowy głosek w wyrazach na początku, wewnątrz i na końcu wyrazów (nagłos, śródgłos i wygłos). Doskonały program o charakterze pamięciowym, umożliwiający ćwiczenie trudnych głosek i pozwalający na porównywanie wymowy ze wzorcem podanym przez komputer. Program ćwiczy również inne sprawności takie jak: spostrzegawczość wzrokową, pamięć, koncentrację uwagi. Gra polega na odkrywaniu 2 kart (klikaniu na nie myszą) i szukaniu pary. Po znalezieniu przez użytkownika dwu takich samych obrazków można usłyszeć ich nazwę podaną przez komputer. Po usłyszeniu nazwy obrazka warto próbować bezbłędnie ją powtórzyć (ćwiczenia w powtarzaniu). Gra kończy się po odkryciu wszystkich kart. Pojawia się wówczas okienko STATYSTYKA. Grę można rozpocząć od nowa lub ją zakończyć. W dowolnym momencie można przejść do następnej.

Uzupełnij wyraz

Program ma na celu utrwalanie różnicowania głosek opozycyjnych sz - s, cz - c, ż - z, dż - dz. Polecany jest tym, którzy potrafią czytać, jednakże po krótkim instruktażu, można wykorzystywać go do terapii wymowy dzieci młodszych. Gra polega na głośnym wypowiadaniu nazwy obrazka a następnie wybranie brakującej litery do jego podpisania.

Wyboru litery dokonuje się, klikając na nią kursorem myszy. Jeżeli dziecko uzupełni wyraz prawidłowo, usłyszy z komputera słowa uznania i zostanie poproszone o powtórzenie wyrazu. W przypadku źle uzupełnionego wyrazu, trzeba poprawić swój wybór. W grze można dowolnie przechodzić do dalszych zadań lub wracać do zadań poprzednich. Istniejąca w grze pomoc polega na wypowiedzeniu przez komputer poprawnej nazwy obrazka, a po wysłuchaniu podpowiedzi lektora dokonuje się właściwego wyboru. Po ułożeniu wszystkich zadań na ekranie pojawia się okno STATYSTYKA. Pracę z programem można w każdej chwili zakończyć lub przejść do innych gier.

Spadające karty

To program, który oprócz ćwiczenia poprawnej wymowy, wyrabia u dziecka świadomość fonologiczną, ćwiczy refleks, koncentrację uwagi, spostrzegawczość wzrokową. Skutecznie ćwiczy również motorykę małą, gdyż wymaga precyzyjnych i szybkich ruchów myszą, aby trafić na właściwy obrazek, który znajduje się cały czas w ruchu. Ze względu na ciągłą dynamikę, program proponowany jest do wykorzystania w końcowych etapach terapii (w fazie automatyzacji wymowy). Gra polega na wskazywaniu myszą (klikaniu) obrazków z wybraną w menu początkowym głoską. Po wybraniu właściwego obrazka, ulega on zmniejszeniu i ustawia się w dolnej części ekranu (w okienkach ze znakami zapytania). Wybór niewłaściwego obrazka powoduje „znikniecie” jednego obrazka z dołu ekranu. Po znalezieniu wszystkich obrazków dziecko może kliknąć myszką na jego miniaturkę (w dolnej części ekranu) i odsłuchać jego nazwę wypowiadaną przez komputer. Następnie samo powinno wypowiedzieć nazwę obrazka. Po zakończeniu gry pojawia się okienko STATYSTYKA.

Nagraj i odtwórz

To bardzo prosty rejestrator dźwięku. Umożliwia nagranie wymowy dziecka i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu terapii. W programie można zarejestrować wymowę 30 osób.

Do pakietu programów logopedycznych załączone są:

 • WYBRANE ZAGADNIENIA LOGOPEDYCZNE. CZĘŚĆ I - SZ, Ż, CZ, DŻ - książka opisująca rozwój mowy dziecka, słuch fonemowy i fonetyczny oraz diagnozę i terapię seplenienia (szeregu głosek: sz, ż, cz, dż).
 • ZESZYT ĆWICZEŃ - CZĘŚĆ I - SZ, Ż, CZ, DŻ - ćwiczenia zawarte w zeszycie nie są powtórzeniem innych znanych wszystkim logopedom i powszechnie wykorzystywanych ćwiczeń. Autorami ćwiczeń są logopedzi z wieloletnim doświadczeniem, którzy spisali swoje pomysły zainspirowani pracą z dziećmi. Ćwiczenia oprócz innowacyjnej treści wzbogacone są o doskonałą, kolorową szatą graficzną, korelującą z programami komputerowymi. Do zeszytu dołączonych jest również 60 kolorowych obrazków.. Zeszyt zawiera: 64 ćwiczenia ortofoniczne, 44 ćwiczenia do pracy indywidualnej oraz 4 propozycje ćwiczeń do pracy grupowej.

Multimedialny Pakiet Logopedyczny - część II

To kolejny cenny zestaw programów wspomagających terapię wymowy, w którym autorzy przygotowali bogaty zestaw gier utrwalających wymowę głosek: „s”, „z”, „c”, „dz”. Program oferuje 5 interesujących gier:

Podpisz i powiedz

Ćwiczenia zawarte w tym programie są pomocne szczególnie przy utrwalaniu głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Program polecany jest dla osób posiadających umiejętność czytania. Zadanie dziecka polega na wybieraniu kolejnych liter i układaniu podpisu do pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy („przeciągnij i upuść”). W programie tym, przy użyciu opcji „średnio” i „dużo” ćwiczeń dodano do podpisywania obrazków kilka liter zbędnych. Podnosi to nieznacznie stopień trudności wykonywanych ćwiczeń.

Z każdą planszą zintegrowany jest dźwięk informujący o poprawnym, bądź błędnym ułożeniu podpisu pod obrazkiem. W przypadku dobrze ułożonego wyrazu i wzrokowym utrwaleniu jego obrazu graficznego, dziecko proszone jest o powtórzenie jego nazwy (utrwalenie wzorca słuchowego). Następnie ekran komputera „zastyga”, a terapeuta ma możliwość przeanalizowania obrazka, ponownego wypowiedzenia jego nazwy itd. Jeżeli dziecko w trakcie pracy dostrzeże pomyłkę, może usunąć błędnie wpisaną literę, przenosząc ją w dowolne miejsce na ekranie i uzupełnić kratkę literą poprawną. W przypadku źle ułożonego podpisu pod obrazkiem, głos z komputera prosi o ponowne jego ułożenie. Jeżeli dziecko kilkakrotnie źle ułoży podpis pod obrazkiem może skorzystać z przycisku POMOC. Po zakończeniu gry na ekranie pojawia się okienko STATYSTYKA, które informuje o czasie gry, ilości błędnych lub poprawnych odpowiedzi i korzystaniu z pomocy.

Domino

W tej zabawie osoba ćwicząca ma za zadanie dobieranie obrazków w pary, według ćwiczonych głosek (najmniej dwie głoski np. s-c).

Co nie pasuje

W programie tym należy wskazać, który obrazek wśród pokazanych na ekranie, nie pasuje pod względem wymowy do pozostałych obrazków.

Pilot

Jest to dynamiczna gra, w której głównym zadaniem jest dopasowanie nazwy obrazka do liter pokazanych w dolnej części ekranu (np.: s - z). Pilotem jest użytkownik gry, a jego zadaniem jest przenoszenie losowo wybranych obrazków na właściwe miejsce, tj do pojemnika z odpowiadającą nazwie literą.

Nagraj i odtwórz

To bardzo prosty rejestrator dźwięku. Umożliwia nagranie wymowy użytkownika i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu terapii.

Do pakietu programów logopedycznych załączone są:

ZESZYT ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ II - S, Z, C. DZ oraz OBRAZKI

W zeszycie tym znajduje się szeroka oferta ćwiczeń utrwalających głoskę w izolacji i w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie). Występuje w nim również różnorodność ćwiczeń utrwalających głoskę w wyrażeniach i zdaniach. Nie zabrakło w nim pracy z tekstem i ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej. Na końcu zeszytu znajdują się ćwiczenia do pracy grupowej z dziećmi utrwalające wymowę głosek s, z, c, dz. Ćwiczenia zostały podzielone ze względu na: etap pracy korekcyjnej, ćwiczenia przeznaczone dla dzieci czytających oraz dla dzieci nieczytających, ćwiczenia do pracy indywidualnej i grupowej. Ponadto w ćwiczeniach znajdują się obrazki i teksty przeznaczone do wycięcia, zaś polecenia do tych ćwiczeń znajdą Państwo w opracowaniu tekstowym. W ćwiczeniach znajduje się: 16 ćwiczeń narządów artykulacyjnych, 44 ćwiczenia do pracy indywidualnej, 5 ćwiczeń do pracy grupowej oraz 42 obrazki zawierające w swojej nazwie głoski s, z, c, dz.

Wymagania systemowe:

 • komputer zgodny z IBM PC
 • procesor 233 MHz
 • 32 MB RAM
 • 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • CD-ROM
 • Windows 98/Me/XP
 • karta dźwiekowa

Producentem programu jest Firma
KOMLOGO Piotr Gruba
Niezdrowice 47-143
ul. Wiejska 21
tel. 0-504-245-737
www.komlogo.pl

Dystrybutorem programów jest Firma QNT Sp. z o.o. Systemy Informatyczne
Gliwice 44 - 100
ul. Karola Miarki 12
tel. (032) 230 15 16 lub 230 15 17
http://www.qnt.pl

Na stronie internetowej dystrybutora, znajduje się pełny opis Multimedialnego Pakietu Logopedycznego, zestawu wspierającego terapię logopedyczną. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat dwu, oferowanych przez Firmę QNT Systemy Informatyczne, części tego zestawu. Można się tutaj zapoznać zarówno z prezentacją wchodzących w skład pakietu programów komputerowych, jak również pomocniczych książek i zeszytów ćwiczeń. Stronę warto polecić wszystkim terapeutom w dziedzinie logopedii.
Warto dodać, że witryna ta umożliwia także szybkie przekierowanie do strony głównej Firmy QNT, cenionego producenta oprogramowania wspomagającego zarządzanie oświatą.

W celu zapoznania się z pakietem, udostępniamy Państwu wersje demonstracyjne obu programów.

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz

Ściągnij program lz1demo.exe (14,6 MB) Ściągnij program lz2demo.exe (13,5 MB)

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54