„AFASYSTEM” - system wspomaganej komputerowo terapii afazji

Oprogramowanie » „AFASYSTEM” - system wspomaganej komputerowo terapii afazji

„AFASYSTEM” - to komputerowy projekt firmy „HARPO” Sp. z o.o. w Poznaniu, zawierający zestawy różnorodnych programów, przewidzianych do rehabilitacji zaburzonych zdolności językowych i zdolności rozumienia mowy pacjentów chorych na afazję ruchową, czuciową, amnestyczną i mieszaną. Ten multimedialny pakiet programów dostosowany jest do ćwiczenia wszystkich podstawowych funkcji językowych, a więc przydatny w wielu innych sytuacjach terapii logopedycznej (dyzartria, opóźniony rozwój mowy, itd.), np. w pracy z dziećmi autystycznymi lub z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi uszkodzeniami mózgowymi.

Oprogramowanie oferuje rehabilitację zaburzonych zdolności językowych takich jak m.in.: rozumienia mowy, powtarzania, wskazywanie i nazywanie obrazów, ćwiczenia słuchu fonemowego - mownego (obrazowego różnicowania dźwięków mowy i znaków pisanych), pisania i czytania. Zawiera bazę kilkuset profesjonalnych rysunków i fotografii, materiałów literowych, wyrazowych i zdaniowych, z obszernym programem pomocy i wyborem stopnia trudności ćwiczeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu.

Aby ułatwić pracę odbiorcy Afasystemu stworzony został obszerny program pomocy obejmujący takie opcje jak: liczne prezentacje dźwiękowe, skojarzenia, rozsypanki literowe, sylabowe i wyrazowe, analizę błędu, wydłużony czas reakcji, inne. Zasada dostosowywania ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz brak szablonowości stanowią jednocześnie system motywacyjny. Użytkownik Afasystemu po prawidłowym wykonaniu zestawu zadań, otrzymuje kolejne na wyższym poziomie, ale gdy popełnia błędy w ćwiczeniach zostaje automatycznie przeniesiony na poziom niższy. Szeroki zakres poziomów trudności umożliwia dostosowywanie materiału ćwiczeń do aktualnych możliwości, potrzeb i umiejętności ćwiczącego. Dzięki szczegółowej rejestracji wyników uwzględniającej takie parametry jak: poziom trudności, ilość popełnianych błędów, czas reakcji, pomoce, z których korzystał użytkownik, ilość przerw w ćwiczeniach pacjent i terapeuta mają bieżący wgląd w proces rehabilitacji i mogą programować dalsze etapy ćwiczeń.

Oprogramowanie znakomicie współpracuje z klawiaturą IntelliKeys, co sprawia, że osoba niepełnosprawna ruchowo może korzystać z opcji ułatwień jakimi są:

  • specjalnie zaprojektowane do programu nakładki klawiaturowe zastępujące funkcje myszy komputerowej;
  • możliwość użycia wyłączników (przycisków) - wykorzystanie opcji skanowania kierowanego lub automatycznego prezentowanych ilustracji.

Oprogramowanie adresowane jest przede wszystkim do osób dorosłych z afazją oraz innych z różnego typu uszkodzeniami percepcyjnymi (także z uszkodzeniami słuchu) i zaburzeniami w komunikowaniu się. Pakiet zyskuje bardzo dobre recenzje specjalistów: logopedów, lekarzy, psychologów i pedagogów.

Afasystem jest obecnie jedynym polskim programem do rehabilitacji mowy we wszystkich jej aspektach, pisania i czytania dla osób dorosłych.

Kontakt z producentem i dystrybutorem oprogramowania:

HARPO Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. (061) 85 314 25
www.harpo.com.pl

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54