Komputerowy Słownik Języka Migowego i DAKTYLOGRAFIA

Oprogramowanie » Komputerowy Słownik Języka Migowego i DAKTYLOGRAFIA

ADEGJednym z podstawowych bodźców, będących najważniejszym nośnikiem informacyjnym otaczającego nas świata, jest dźwięk. Stanowi on podstawę komunikacji międzyludzkiej. Jednakże istnieje pewna grupa ludzi, dla których dźwięk jest zjawiskiem niemożliwym do poznania lub mało zrozumiałym - to osoby głuche i niedosłyszące. Dla nich świat dźwięków jest odległy lub całkowicie niedostępny, dlatego nie mogą odbierać dźwięków z otoczenia i swobodnie porozumiewać się za pomocą mowy. Jedynym alternatywnym sposobem komunikacji jest język migowy. Można się go nauczyć na kursach organizowanych przez ZG PZN, a od kilku lat można również zdobyć specjalne uprawnienia tłumacza języka migowego.

DAKTYLOGRAFIA

Pragnę przedstawić Państwu wspaniały, nowatorski program z bazą dydaktyczną, której celem jest ułatwienie życia ludziom z uszkodzonym słuchem. Autorami programu są: Paweł Rabinek i Piotr Rafiński. Program powstał pod kierunkiem mgr inż. Wiesława Sempowicza, przy współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, z konsultacją merytoryczną: Jolanty Turbiak i Teresy Szefler.

Uniwersalność programu pozwala na znacznie szersze jego zastosowanie. Program może być również adresowany dla osób słyszących do samodoskonalenia umiejętności posługiwania się znakami języka migowego i daktylografii przez osoby mające kontakt z ludźmi niesłyszącymi: nauczycieli, rodziców, rodzeństwo, studentów pedagogiki Program może być wykorzystany w terapii pacjentów z afazją, np. w zakresie rozwijania rozumienia mowy, nauki wymowy, w reedukacji czytania i pisania. Wykorzystuję program również w pracy z osobami niemówiącymi z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszak język migowy (wybrane znaki) to jedna z alternatywnych strategii komunikacyjnych oraz znakomita pomoc dydaktyczna do ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Gra „Patrzę i mówię - wyrazy” oraz gra „Patrzę i mówię - głoski” może być z dużym powodzeniem wykorzystywana w pracy z dziećmi autystycznymi (wizualizacja głosek polskich w postaci labiogramów). Komputerowy Słownik Języka Migowego jest pakietem przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych językiem migowym. Składa się ze Słownika zawierającego 530 filmów prezentujących znaki języka migowego oraz z czterech, atrakcyjnych gier.

KSJM

Opis programu

Ten nowatorski program służyć może do:

  • poznawania wybranych znaków języka migowego i znaków alfabetu palcowego (pełna ich prezentacja i wzorcowe wykonanie na filmach);
  • rozwijanie rozumienia mowy przez zestawienie znaku języka migowego z graficznym jego obrazem (wyraz) lub przygotowanym przez terapeutę, nauczyciela lub opiekuna zestawu ilustracji;
  • wykonywanie ćwiczeń w zakresie poprawnej artykulacji wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
  • uwrażliwianie fonologiczne w zakresie różnicowania dźwięków mowy (dźwięczność - bezdźwięczność, ustność - nosowość) oraz układu artykulatorów w czasie wymowy poszczególnych głosek.

Program dostępny jest w dwóch wersjach: użytkowej i pokazowej. Obie wersje są identyczne pod względem funkcjonalnym. Różnią się jedynie wyglądem, co sprawia, że mogą być używane do różnych celów. Przykładowo wersja pokazowa jest wyświetlana na pełnym ekranie i ma atrakcyjniejszą szatę graficzną, którą można dowolnie modyfikować (zmieniać), stąd doskonale nadaje się na różnego rodzaju pokazy w grupie. Wersja użytkowa przeznaczona jest do codziennej pracy z programem. Przydaje się głównie wtedy, kiedy istnieje potrzeba szybkiego sprawdzenia gestów w słowniku. Obie wersje są bardzo proste w obsłudze. Do nauki i zabaw głoskami można wybrać zestaw labiogramów z twarzami chłopca lub dziewczynek (Kuba, Ewa lub Patrycja):

KubaEwaPatrycja

Program składa się z trzech podstawowych narzędzi:

Słownik

SłownikSłownik jest bazową częścią programu, zawiera wyrazy i wyrażenia. To multimedialny zbiór filmów prezentujących gesty języka migowego oraz znaki manualne polskiego alfabetu palcowego (daktylografia). Służy jako szybka i łatwa pomoc przy nauce języka migowego. Prosta obsługa słownika sprawia, że jest on przejrzysty, a użytkownik porusza się po nim w sposób intuicyjny. W dowolnym momencie użytkownik może sprawdzić jak pokazuje się dany wyraz. Wyszukiwanie wyrazów jest szybkie dzięki podziałowi na kategorie alfabetyczne i merytoryczne. Komputerowy Słownik Języka Migowego zawiera w swej bazie 530 filmów przedstawiających znaki języka migowego. Jest to zbiór wyrazów i wyrażeń, a także głosek i liter, niezbędny do podstawowego posługiwania się językiem migowym. Zbiór filmów, dobrano tak, aby w pierwszej kolejności nauczać wyrazów związanych ze szkołą. Nie oznacza to jednak, że program jest adresowany tylko dla uczniów i nauczycieli. Jest on doskonałą pomocą dla każdego, kto chce komunikować się z osobami niesłyszącymi.

Gra „Patrzę i mówię - głoski”

Jest to prosta gra, której celem jest nauka prawidłowego wymawiania głosek. Osiąga się to poprzez wykorzystanie labiogramów - fotografie z dziećmi prawidłowo wypowiadającymi głoski. Użytkownik, podczas zabawy może samodzielnie ćwiczyć wymawianie poszczególnych głosek, aby odgadnąć co wylosował komputer. Gra także utrwala prawidłowe ułożenie warg i języka (wizualizacja układu narządów mowy na zdjęciach), dźwięczność oraz nosowość głoski (umowne oznaczenia graficzne).

W grze użyto 14 najbardziej charakterystycznych głosek w języku polskim:
A,B,E,F,L,M,O,P,RZ,S,SZ,U,W,Z. Gra dostępna jest w dwóch trybach:

  • Głoska - Labiogram - gracz wskazuje labiogram, na którym przedstawiono wylosowaną głoskę.
  • Labiogram - Głoska - gracz wybiera spośród wszystkich głosek tę, którą przedstawia zdjęcie (labiogram).

Gra „Patrzę i mówię - wyrazy”

Gra „Patrzę i mówię - wyrazy” jest kontynuacją gry „Patrzę i mówię - głoski”, ale jest bardziej rozbudowana. Cele gry są identyczne jak w grze „Patrzę i mówię - głoski”. Ma ona przede wszystkim utrwalać umiejętność poprawnego wymawiania głosek. W tej grze, dziecko uczy się poprawnego wymawiania już nie pojedynczych głosek, lecz całych ciągów głosek składających się na poszczególne wyrazy.

W grze wykorzystywane są takie m.in. wyrazy jak: Ala, bambosz, bela, ból, brzoza, bulwa, Ela, Ewa, fala, Fela, laba, lala, lama, lampa, lampas, los, loża, lufa, malwa, mama, mewa, mole, molo, morze, mowa, muszla, muza, Ola, olsza, osa, ospa, palma, pasmo, plama, plewa, plomba, plus, pole, polewa, pompa, pula, rzepa, rzesza, Rzeszów, solo, sowa, sól, sum, sumo, susza, szafa, szufla, szum, ufo, ulewa, wola, zapas, żaba, żal, żel.

Gra dostępna jest w dwóch trybach:

  1. Słowo - Labiogram. Gracz układa obrazki (labiogramy) w taki sposób, aby utworzyć wylosowany wyraz.
  2. Labiogram - Słowo. Gracz wpisuje wyraz, który wylosował komputer używając do tego wybranych labiogramów.

W obu trybach gry można skorzystać z opcji „podpowiedź” - komputer sam wykonuje zadanie, a użytkownik może krok po kroku analizować następujące po sobie głoski-litery w wyrazie i obserwować układ narządów artykulacyjnych (labiogramy kolejnych głosek).

Szczegółowy opis programu i zamówienie:

Paweł Rabinek i Piotr Rafiński (autorzy programu)
http://migowy.adeg.net/
e-mail: radar@gazeta.pl

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54