Angielskie programy stymulacyjne firmy SENSORY SOFTWARE Ltd

Oprogramowanie » Angielskie programy stymulacyjne firmy SENSORY SOFTWARE Ltd

Prezentowane przeze mnie programy firmy SENSORY SOFTWARE Ltd (Wielka Brytania i Północna Irlandia), specjalizującej się w opracowywaniu programów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, są przygotowywane na bazie ponad dwudziestoletnich doświadczeń w tej branży. Programy te są przeznaczone przede wszystkim dla osób z osłabioną zdolnością pisania oraz ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową. Firma Sensory Software Ltd działa w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Południowej Afryce, a także w Polsce.

Kaleidoscope 2
wczesne doświadczenia w malowaniu

kalejdoskope2

Program Kaleidoscope 2 został stworzony z myślą o wczesnej edukacji grafomotorycznej. Dostarcza prostych narzędzi do kreatywnego malowania. Jest to program, który pozwala bardzo łatwo tworzyć symetryczne lub samoczynne kształty. Najważniejsza dla niektórych może okazać się możliwość kalejdoskopicznych kolorowych obrazów. Dzięki tej funkcji prawie każde działanie użytkownika prowadzi do stworzenia atrakcyjnych malunków. Kilka prostych ruchów myszą i ekran komputera wypełnia się atrakcyjnymi wzorami. Zabawom towarzyszą różnorodne dźwięki, które można zmieniać.

Kalejdoskope 2 może być wykorzystywany w pierwszych kontaktach dziecka niepełnosprawnego z komputerem. Efekty, jakie powstają na ekranie w wyniku kilku ruchów myszą aktywizują do dalszego działania, a dziecko odkrywa, że jest sprawcą działania, samodzielnym twórcą zmieniających się obrazów. Niewiele jest na naszym rynku programów, dzięki którym nawet małe dziecko może uczyć się operowania komputerową myszą, a Kalejdoskope 2 nawet z nieudolnych początkowo ruchów pozwala zobaczyć piękne kolorowe wzory i obrazy. To niezwykle aktywizująca zabawa.

Kaleidoscope 2 działa szczególnie dobrze z ekranem dotykowym lub innymi urządzeniami do sterowania kursorem myszy. Współpracuje z tabletami graficznymi lub klawiaturą IntelliKeys. Wystarczy ustawić urządzenie tak, aby dziecko sterowało kursorem myszy i można rozpocząć twórczą, aktywną zabawę według dowolnie wybranego scenariusza graficznego oferowanego w programie.

Aby wybrać rodzaj lekcji malowania należy wybrać jeden z przycisków w górnym rzędzie (temat), a następnie z dolnego rzędu (ogólny) można wybrać styl malowania.

kalejdoskope2

Chcąc wypróbować możliwości Kaleidoscope 2 warto uruchomić kilka stylów i rodzajów. Poza wykorzystaniem wielu gotowych lekcji można też zmodyfikować jedną lub więcej z nich, lub dodawać nowe lekcje. Kalejdoskope 2 wykorzystuję także jako ekranową tablicę do pisania i rysowania dowolnych kształtów - to wspaniałe zabawy grafomotoryczne. W niektórych scenariuszach programu są gotowe figury i kształty (pieczęci - to małe kompletne obrazki), za pomocą których można komponować dowolne rysunki. Klikając prawym klawiszem myszy na paletach kolorów lub pieczęci można ustalić folder, w którym poszukujemy odpowiednich kolorów i pieczęci.

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie tworzenia nowych lekcji w Kaleidoscope 2 jest modyfikacja istniejącej lekcji. Na początek proponuję skorzystać z menu, a później przejść do bardziej zaawansowanych funkcji. Po kliknięciu napisu Opcje u góry okna Kaleidoscope 2 otworzy się menu: Wybór pozycji „Styl” spowoduje wyświetlenie następującego ekranu: „odczyt i zapis lekcji”. W tym oknie dialogowym można zmienić bardzo wiele opcji. Na początek warto zmienić np. kolor tła lekcji (przycisk po lewej stronie okna). Przyciśnij przycisk „Tło” i wybierz kolor, jaki chcesz odtąd widzieć w tle ekranu lekcji. Kliknij OK i zapisz swoją lekcję. W programie istnieje również opcja automatycznej zmiany kolorów - pozwala na automatyczną zmianę opcji koloru pędzla. Jest to przydatne zwłaszcza dla młodszych rozwojowo dzieci, lub dla zabawy. Wyjątkowo piękne prace malarskie można wydrukować wybierając klawisz F12 (domyślnie wyłączono drukowanie w gotowych lekcjach Kaleidoscope 2).

Lekcje w Kaleidoscope 2 są ułożone w tematy. Gotowe tematy, które można znaleźć na dysku po instalacji pochodzą od angielskiego producenta i dlatego są nazwane po angielsku. Do zabawy nie jest potrzebna znajomość języka angielskiego. Program jest łatwy w obsłudze, intuicyjny, pozwala na dowolność użycia tematów lekcji i narzędzi malarskich.

Oto propozycje gotowych lekcji malowania i ich opis:

kalejdoskope2

General - zawiera kilka bardzo prostych konfiguracji na początek - idealne na pierwsze lekcje. Pozwolą one terapeucie, nauczycielowi/opiekunowi zapoznać się z narzędziem.

Early Stimulation - Kaleidoscope and Quarter - to kilka lekcji dla wczesnej stymulacji z użyciem efektu kalejdoskopu 8-krotnego i 4- krotnego.

Early Stimulation - Two-way symmetry. Kilka lekcji dla wczesnej stymulacji z użyciem efektu lustra (symetria).

Early Stimulation Painting - Normal. Kilka lekcji dla wczesnej stymulacji, pozwalających rozwinąć umiejętności malowania - większość z dodatkowymi efektami przy malowaniu.

Powyższe trzy tematy dostarczają możliwości wykonywania ćwiczeń z szeroką gamą efektów. Są pogrupowane zgodnie z użytym efektem symetrii: pierwszy z pełnym efektem kalejdoskopu, drugi tylko z symetrią, a trzeci bez.

Early Painting - to zestaw lekcji pozwalających na naukę malowania.

Early Filling In - lekcje w tym zestawie to zabawy wypełniania kolorami istniejących obrazków.

Early Filling In and Painting - to połączenie dwóch poprzednich lekcji. Użytkownik ma szeroką gamę przyrządów malarskich, umożliwiających malowanie, jak i wypełnianie kolorami.

Balls - to lekcje, w których główną rolę grają kulki i kule. Można nimi malować i żonglować.

Copycat. W tych lekcjach użytkownik otrzymuje obrazek z poleceniem skopiowania go.

Jigsaws - to typowe malowanie i wypełnianie, ale w tle widoczny jest kształt puzzli, dzięki czemu efekt pracy może być bardziej interesujący.

Lights. Malowanie niewielkimi kolorowymi światełkami.

Misc. Stamps i Misc. Stamps II - zestaw lekcji z różnymi pieczęciami do wykorzystania.

Reveal - czarny obrazek na czarnym tle nie jest widoczny. Kiedy Użytkownik maluje po nim, wyłania się, aby go było można wypełnić kolorami.

Symmetry. Kilka lekcji z użyciem symetrii.

Wierd - ciekawe efekty malowania po interesującym tle.

Words - to pieczęci ze słowami (angielskimi), które widać i słychać.

AMEBA
doświadczenia głosowe i tworzenie efektów graficzno-dźwiękowych

ameba

Autorzy Ameby (angielscy terapeuci) adresują program głównie do dzieci, ale z powodzeniem można go używać również w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi. Wiele grafik i aktywności Ameby są odpowiednie dla starszych użytkowników. Ameba to świetny program do stymulacji rozwoju mowy, zwłaszcza w przypadkach, gdzie mowa długi czas nie rozwija się, gdy mamy do czynienia z brakiem gotowości komunikacyjnej, a dotyczy to niemałej grupy osób niepełnosprawnych.

Po zainstalowaniu programu wystarczy wybrać rodzaj sterowania. Nic więcej już nie trzeba robić. Mimo tej prostoty szybko się przekonamy, że Ameba daje tysiące różnych możliwości wyświetlania na ekranie. Dobrej jakości głośniki będą wielką pomocą, bo w programie oprócz tworzenia obrazów tworzy się również ciekawe efekty dźwiękowe. Program jest wspaniałą zabawą aktywizującą zarówno głos jak i motorykę użytkownika, pozwala tworzyć i eksperymentować.

Amebą można sterować na wiele sposobów lub kilkoma jednocześnie, np.:

 • przełącznikami (do ośmiu jednocześnie), wystarczy je zaprogramować, by symulowały kliknięcie myszą lub naciśnięcie klawiszy od 1 do 8;
 • za pomocą myszy (również myszy nagłownej typu Myszonki albo Head Mouse), trackballa lub ekranu dotykowego;
 • za pomocą mikrofonu (o ile wybrano opcję mikrofonu) podłączonego do komputera. Ameba reaguje tak na głośność, wysokość dźwięku, jak również na syczące dźwięki;
 • za pomocą standardowego joystick'a, gamepad'a lub kierownicy do gier, które również dają spore możliwości sterowania kursorem;
 • za pomocą klawiatury Intellikeys. Na płycie CD z Amebą znajdują się specjalne nakładki na tę klawiaturę oraz niezbędne oprogramowanie Overlay Tender; które pozwala wysłać treść nakładek do klawiatury IntelliKeys. Dołączono również oprogramowanie do drukowania tych nakładek „Overlay Printer”.

Niektóre akcje na ekranie Ameby są widoczne po wciśnięciu przycisku, a niektóre po jego zwolnieniu, a jeszcze inne po dłuższym przytrzymaniu. Poruszanie kursorem (nawet, jeśli go nie widać) zawsze przynosi rezultat. Możliwe jest nawet przyciskanie kilku przycisków i klawiszy jednocześnie. Wszystkie te działania dają niezwykłe efekty w postaci bardzo efektownych graficznych obrazów, mozajek oraz efekty muzyczne.

Przykłady: klikając naprzemiennie obydwoma klawiszami myszy i przesuwając nią już uzyskujemy zmianę obrazu. Klawisz „0” lub „spacja” powraca do początku i na ekranie widać jedną Amebę. Klawisz „3” rozbija amebę na kawałki, a przytrzymanie klawisza „5” spowoduje przekształcenie Ameby w pionowy stwór. Przytrzymanie klawisza „Enter” powoduje powtarzanie dźwięku i zmianę kształtu. Do opisanych działań lub innych, według inwencji samego użytkownika, terapeuty, nauczyciela/opiekuna, warto zastosować mikrofon, wówczas użytkownik może zmieniać obrazy ekranowe za pomocą własnego głosu. Terapeuta ma zatem możliwość proponowania aktualnie ćwiczonych dźwięków mowy. Program Ameba może być stosowany również do zabaw głosowych i ćwiczeń rezonansowych, aktywizowania dziecka do podejmowania jakichkolwiek prób wokalizacyjnych. Ma to ogromne znaczenie w pracy z dziećmi niemówiącymi, np. z autyzmem lub upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym rozwojem mowy i niską gotowością komunikacyjną.

PLAZMA

plazma

Program sensoryczny Plazma został stworzony głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych, które choćby w małym stopniu potrafią odnajdywać się w multimedialnym środowisku. Jest to program podobny do Ameby, ale znacznie łatwiejszy do zrozumienia. Autorzy tworząc Plazmę mieli na myśli dzieci. Jednakże można używać tego programu również w pracy z osobami dorosłymi, bo wiele grafik i aktywności Plazmy jest odpowiednich dla starszych użytkowników.

Plazmą można sterować na wiele sposobów lub kilkoma sposobami jednocześnie:

 • przełącznikami (do dziesięciu jednocześnie). Wystarczy je zaprogramować tak, aby symulowały kliknięcie myszą lub naciśnięcie klawiszy od 0 do 9;
 • za pomocą myszy (również myszy nagłownej typu Myszonki lub Head Mouse), trackballa i ekranu dotykowego;
 • za pomocą mikrofonu (o ile wybrano opcję mikrofonu) podłączonego do komputera. Plazma reaguje tak na głośność, wysokość, jak i na syczące dźwięki;
 • za pomocą standardowego joystick'a, gamepad'a lub kierownicy do gier, które również dają spore możliwości sterowania kursorem;
 • za pomocą klawiatury Intellikeys. Na płycie CD z programem dostarczone są specjalne nakładki na tę klawiaturę oraz oprogramowanie Overlay Sender, które pozwala wysłać treść nakładek do klawiatury IntelliKeys. Dołączono również oprogramowanie do drukowania nakładek („Overlay Printer”).

Niektóre akcje na ekranie Plazmy są widoczne po wciśnięciu przycisku, a niektóre po zwolnieniu. Inne po dłuższym przytrzymaniu. Poruszanie kursorem (nawet, jeśli go nie widać) zawsze przynosi rezultat. Możliwe jest nawet przyciskanie kilku przycisków i klawiszy jednocześnie. W programie Plazma można posługiwać się tylko zwykłą klawiaturą, używając klawiszy numerycznych: od 1 do 0. Użycie innych klawiszy też daje interesujące efekty. Zwykły Gamepad lub Joystick (a nawet kierownica do gier) - świetnie sterują Plazmą, a klawisze „F”, „P” i „V” powodują, że obraz zaczyna reagować odpowiednio na: głoski syczące, wysokość i głośność dźwięku z mikrofonu. W programie istnieje możliwość ustawiania własnych „skrótów” klawiszowych - to opcja dla zaawansowanych użytkowników. Przykładowo, skróty klawiszowe („A”-„Z”) pozwalają szybko przypisać różne akcje klawiszom myszy oraz klawiszom „Enter” i „Spacja”.

Program przygotowany jest do wielu różnorodnych działań (akcji), np.:

 • skróty do 26 domyślnych ustawień;
 • zapisywanie własnych ustawień;
 • odtwarzanie własnych ustawień;
 • ekran porusza się po kołach w czasie, kiedy wybrany klawisz jest przyciśnięty;
 • zmień wszystkie kolory spośród 5 zestawów;
 • zmiana kolorów (przypadkowa);
 • zmień kierunek płynięcia plazmy;
 • zmień liczbę osobnych kolorowych obszarów na ekranie;
 • zmieniaj kolejne tryby „lustrzane”;
 • zmieniaj paletę z niskiej rozdzielczości na wysoką i odwrotnie;
 • zmień ramkę wokół ekranu;
 • zmień paletę i w trakcie przyciskania klawisza graj muzykę;
 • zmieniaj kolory na czarny i z powrotem na kolorowy;
 • zmień kierunek płynięcia całego ekranu;
 • zmieniaj wielkość elementów na ekranie;
 • włącz/wyłącz wpływ głośności głosu z mikrofonu na treść obrazu;
 • włącz/wyłącz wpływ wysokości głosu z mikrofonu na treść obrazu;
 • włącz/wyłącz wpływ szumiących głosek („sz”, „ś” itp.) głosu z mikrofonu na treść obrazu;
 • zamknij Plazmę i inne.
Wymagania systemowe:

Komputer z systemem Windows 95, Windows 98, Windows 2000 lub Windows XP. Program można uruchamiać z twardego dysku komputera, bez użycia płyty CD.

Dystrybucja w Polsce:

Harpo Sp. z o. o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. (0 61) 8531425
www.harpo.com.pl

Producentem programów jest:

Sensory Software Ltd
5 Pasonage Road, Heaton Moor
Stockport SK4 4JZ
ENGLAND

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54