LOGOOBRAZKI - część I - SYGMATYZM

Oprogramowanie » LOGOOBRAZKI - część I - SYGMATYZM

Program terapeutyczny do komleksowej terapii sygmatyzmu

LOGOOBRAZKIProgram „LogoObrazki” przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi (logopedów, pedagogów, psychologów, rodziców i innych) w wieku od 4 do 8 lat.

Narzędzie to służy nie tylko do kształtowania prawidłowej wymowy u dzieci, ale również do wspomagania ich harmonijnego rozwoju. Program został opracowany na bazie ponad 500 obrazków i służy wspieraniu rozwoju mowy i myślenia dziecka.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu na ekranie pokazuje się okno początkowe służące do wyboru odpowiednich parametrów. Parametry można dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

W opcji GŁOSKI istnieje możliwość wyboru szeregu ćwiczonych głosek:

 • szeregu sz-ż-cz-dż,
 • szeregu ś-ź-ć-dź,
 • szeregu s-z-c-dz

W opcji ILOŚĆ ZADAŃ można wybrać odpowiednio:

 • MAŁO - 5 zadań,
 • ŚREDNIO - 10 zadań,
 • DUŻO - 15 zadań.

W opcji POZIOM, można wybrać jeden z czterech poziomów trudności, opisanych poniżej.

LOGOOBRAZKIPoziom I jest złożony z ćwiczeń obrazkowych. Przeznaczony jest dla dzieci najmłodszych. Głównym celem ćwiczeń na tym poziomie jest kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej, oraz nauka wymowy trudnych wyrazów (z głoskami dentalizowanymi). Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej kształtujemy przy pomocy następujących zadań:

 • wybieranie spośród wielu elementów tych, które pasują do wzorca umieszczonego w lewym dolnym rogu ekranu,
 • dobieranie elementów (obrazków) parami,
 • liczenie na konkretach - dobieranie takiej samej ilości elementów.

Poziom II składa się z następujących ćwiczeń:

 • wybieranie głoski, na którą zaczyna się pokazany na ekranie obrazek,
 • wybieranie obrazków (spośród wielu znajdujących się na ekranie), tych, które zaczynają się na podaną głoskę,
 • dobieranie obrazków w kategorie (zwierzęta, rośliny itd.),
 • przyporządkowywanie obrazków do ich cieni,
 • dobieranie ilości elementów do odpowiadającego im znaku graficznego.

LOGOOBRAZKIPoziom III to poziom przeznaczony dla dzieci potrafiących czytać, bądź ćwiczących tę umiejętność. W poziomie tym występują zadania:

 • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 10,
 • układanie liter w kolejności alfabetycznej,
 • podpisywania obrazka,
 • wyodrębniania głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
 • odczytywania nazwy obrazka i uzupełnianie go ćwiczonymi głoskami,
 • logicznego kojarzenia obrazków (np. noc i gwiazdy, cyrk i błazen itd.).

Poziom IV kształtuje umiejętność:

 • logicznego myślenia, dobierania elementów do zbioru, /li>
 • porównywania elementów: więcej - mniej - tyle samo,
 • wykonywania prostych ćwiczeń arytmetycznych,
 • układania alfabetu w odwrotnej kolejności,
 • układania cyfr od największej do najmniejszej,
 • układania podpisu pod obrazkiem.

LOGOOBRAZKIW programie dziecko porusza się po ekranie przesuwając przy użyciu kursorów strzałek „pojazd kosmiczny”. Wszystkim czynnościom wykonywanym przez dziecko na ekranie monitora towarzyszy głos z komputera informujący o poprawnym bądź błędnym wykonaniu ćwiczenia przez dziecko. Jeżeli dziecko źle wykona ćwiczenie zawsze może poprawić swój wybór, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Aby ponownie rozpocząć rozwiązywanie zadania należy dwukrotnie kliknąć na ikonę (wzorzec) znajdującą się w lewym dolnym rogu. Jeżeli po zakończeniu rozwiązywania zadania dziecko nie wykona żadnej czynności na ekranie (przesunięcie myszki bądź kliknięcie dowolnego klawisza na klawiaturze) po 5 sekundach pojawia się kolejna plansza. Jeżeli po zakończeniu zadania dziecko wykona jakąś czynność myszką bądź klawiaturą kolejna plansza pojawi się po naciśnięciu przycisku DALEJ.

Na stronie producenta www.komlogo.pl udostępniona jest do pobrania wersja demonstracyjna programu.

Zamówienia można składać:

logo

za pomocą poczty elektronicznej - zamowienie@komlogo.pl
telefonicznie - 504-245-737 lub 509-237-270
listownie na adres - „Komlogo” Piotr Gruba,
ul. Wiejska 21
47-143 Niezdrowice

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54