Auto-Lektor - urządzenie do czytania głosem syntetycznym pisma drukowanego

Peryferia - ułatwienia » Auto-Lektor - urządzenie do czytania głosem syntetycznym pisma drukowanego

Pomysł stworzenia urządzenia czytającego tekst z książek i innych wydawnictw, które będzie mogło być obsługiwane łatwo (za pomocą nie więcej niż trzech klawiszy) przez osobę, która nie przeszła przeszkolenia, urodził się w Firmie HARPO, wskutek postulatów środowiska osób niewidomych.

Parametry:

  • średni czas rozpoznawania pierwszego zdania: 20 sekund od zakończenia skanowania, a czas skanowania: 12 sekund;
  • średnia dokładność rozpoznawania: 99% słów właściwie rozpoznanych;
  • urządzenia sterujące: klawiatura wewnętrzna lub zewnętrzna;
  • tryby pracy: autonomiczny; tryb pracy w systemie Windows (NT lub 98) i bez konieczności żmudnego konfigurowania i eksperymentów;

Auto-Lektor działa po włączeniu przycisku włącznika i może czytać praktycznie każdy druk. Nie bez znaczenia jest możliwość zapewnienia dyskrecji i intymności.

Urządzenie daje możliwość pracy w wielu językach (polski, niemiecki, angielski, francuski, a wkrótce inne). Jest łatwe w użyciu, bowiem komendy wydawane za pomocą klawiatury są oznajmiane głosem. Działa bardzo szybko - średni czas do przeczytania pierwszego zdania wynosi około 20 sekund od zakończenia skanowania. Czyta nawet gazety słabej jakości oraz telefaksy. Posiada wysoką jakość rozpoznawania i głosu. Umożliwia zapisanie efektu rozpoznawania na nośnikach cyfrowych, np. na dyskietkach, stąd spełnia walor nośnika oraz przenośnika informacji.

Auto-lektor zastępując lektora daje możliwość dostępu do wielu pozycji literatury, prasy i korespondencji (istnieje możliwość zachowania dyskrecji).

Urządzenie może być używane przez osoby niewidome i słabo widzące, ale również przez osoby starsze i rekonwalescentów w domach lub w szpitalach. Jest bardzo przydatne w bibliotekach - szczególnie specjalistycznych.

Auto-Lektor z pewnością może służyć rehabilitacji osób niewidomych pozwalając na przyspieszenie i usprawnienie tego procesu. Otwiera nowe możliwości przed niewidomymi:

  • niewidomy menadżer uzyskuje dostęp do drukowanych dokumentów i literatury potrzebnej w jego pracy;
  • fachowcy (dowolnych dziedzin) mogą przeczytać pozycje literatury profesjonalnej;
  • niewidomi studenci w bibliotekach mogą korzystać z tych samych książek, co widzący, o ile tylko w bibliotece znajduje się Auto-Lektor;
  • każdy z niewidomych może czytać dla przyjemności i własnego rozwoju

Auto-Lektor otrzymał zasłużoną nagrodę Motyla od Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” wręczone uroczyście wraz z prestiżowymi nagrodami „Teraz Polska”, a jako świetny środek dydaktyczny jest zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i został wpisany do wykazu środków dydaktycznych, przeznaczonych do kształcenia ogólnego - szkolnictwa specjalnego, dla uczniów niewidomych i słabo widzących.

Producent - Firma „Harpo” zaprasza do swojej siedziby w:
Poznaniu, ul. 27 Grudnia 7;
Tel.: 061/853-14-25; fax: 061/853-14-19


Opracowanie: Marzena Mieszkowicz

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54