SMP-4 - elektroniczny syntezator mowy polskiej

Peryferia - ułatwienia » SMP-4 - elektroniczny syntezator mowy polskiej

SMP - 4Typowym urządzeniem, dzięki któremu osoba niewidoma może pracować z komputerem jest elektroniczny syntezator mowy. Opisuje on głosem obraz znajdujący się na ekranie komputera. Jego działanie jest związane ze specjalistycznym oprogramowaniem, które musi być zainstalowane w komputerze. Oprogramowanie to wyszukuje informację ważną i szczególnie istotną w danym momencie i przekazuje ją głosem syntetycznym niewidomemu użytkownikowi. Dzięki temu możliwa jest praca osoby niewidomej z programami edycji tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych czy też korzystanie z Internetu. Nowoczesne oprogramowanie i syntezatory mowy udostępniają ogromną ilość informacji, jak również wiele zawodów związanych z obsługą komputera osobom niewidomym.

SMP-4 jest zewnętrznym syntezatorem mowy polskiej o wysokim stopniu zrozumiałości generowanej mowy. Algorytm syntezy mowy opracowany został w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Urządzenie jest przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących do wspomagania ich pracy z komputerem. Dla osób niewidomych jest akustycznym monitorem, a dla osób niedowidzących głosowym uzupełnieniem powiększonego obrazu. W odróżnieniu od innych podobnych urządzeń występujących na naszym rynku SMP charakteryzuje się wysoką jakością mowy, poprawnym i wyraźnym wypowiadaniem liczb oraz poszczególnych znaków, co jest szczególnie istotne przy pisaniu i sprawdzaniu tekstów.

Działanie syntezatora mowy polega na wypowiadaniu tekstów wysyłanych do urządzenia z komputera. Wypowiadane są znaki (ASCII) przesyłane za pośrednictwem łącza szeregowego. Polskie znaki akceptowane są w standardzie Mazovii, Latin II (CP 852) lub Windows CP 1250. Dzięki temu, że synteza mowy jest realizowana poza komputerem, program czytający ekran komputera (screen reader) może być mały i nie kolidować z innymi programami. Możliwe jest też podłączenie syntezatora do innych urządzeń wyposażonych w łącze szeregowe (np. do przystosowanej odpowiednio maszyny do pisania).

Syntezator SMP-4 jest małym urządzeniem o wymiarach: 150x30x80mm. Standardowym wyposażeniem są słuchawki, przewód transmisji danych oraz zasilacz. Na życzenie może być dostarczany wraz z programem SCR (screen reader dla systemu DOS) oraz pakietem programów i gier edukacyjnych. W cenie pakietu jest instalacja u klienta. Ponadto znakomicie współpracuje z oprogramowaniem Window-Eyes udźwiękawiającym środowisko Windows.

Kontakt:
E.C.E. Konrad Łukaszewicz
ul. Sienkiewicza 51; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel./fax (0-prefiks-22) 755-57-57 lub 0-608 043 153;

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: http://www.ece.neostrada.pl/.

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54