Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii

Wykorzystanie komputera » Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii

Streszczenie

 Gorąco polecam książkę, (autorstwa: Andrzeja Czyżewskiego, Bożeny Kostek i Henryka Skarżyńskiego) która prezentuje opracowania będące wynikiem kilkuletniej współpracy naukowców z dziedziny informatyki, telekomunikacji, otolaryngologii, audiologii, psychologii, pedagogiki, logopedii i foniatrii, której partnerami byli: Katedra Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej prowadzona przez prof. Andrzeja Czyżewskiego oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego. Owocem współpracy wymienionych ośrodków jest opracowanie i wdrożenie szeregu urządzeń, programów komputerowych i systemów diagnostyczno-rehabilitacyjnych z dziedziny audiologii, foniatrii i logopedii.

Książka nie jest jednak tylko opisem wspomnianych opracowań, lecz stanowi zwięzłe kompendium wiedzy na temat wymienionych dyscyplin ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które tworzą podstawy zastosowań techniki komputerowej i mikroelektronicznej. W książce zawarto ponadto materiał z zakresu współczesnych metod elektronicznej protetyki słuchu i mowy.

Książka jest pierwszą pozycją na krajowym rynku wydawniczym (i nie tylko), która w obszerny sposób prezentuje zastosowania techniki komputerowej w dziedzinach określonych w jej tytule. Zastosowania te są na tyle nowe, że wcześniej nie podejmowano prób opracowań monograficznych w tym zakresie. Może być wykorzystywana przez specjalistów zarówno z dziedzin technicznych, takich jak: akustyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria dźwięku, informatyka, jak i przez lekarzy otolaryngologów, foniatrów oraz specjalistów z zakresu audiologii i logopedii. Będzie także przydatna uczestnikom studiów podyplomowych, studentom uczelni technicznych i akademii medycznych, specjalizującym się we wcześniej wymienionych dziedzinach.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Podstawy fizjologii i patologii słuchu
2.1. Anatomia narządu słuchu
2.2. Fizjologia słyszenia
2.3. Patologie narządu słuchu

3. Charakterystyki słuchu i modelowanie procesu słyszenia
3.1. Zakres słyszenia
3.2. Subiektywne wrażenie głośności
3.3. Inne charakterystyki słuchu
3.4. Modelowanie zjawisk słyszenia

4. Protezy słuchu
4.1. Cyfrowe przetwarzanie dźwięku w protezach słuchu
4.2. Aparaty słuchowe
4.3. Przykładowy projekt cyfrowego aparatu słuchowego
4.4. Modelowanie elektrycznego pobudzenia nerwu słuchowego
4.5. Elektrostymulacja nerwu słuchowego
4.6. Implanty ślimakowe i pniowe
4.7. Implanty typu IMPLEX

5. Audiometria i dopasowanie protez słuchowych
5.1. Podstawowe pomiary i wielkości audiometryczne
5.2. Pomiary w audiologii
5.3. Przegląd rozwiązań współczesnych audiometrów
5.4. Metody dopasowania aparatów słuchowych

6. Elektroniczna korekcja wad wymowy
6.1. Proces wytwarzania i patologii mowy
6.2. Modyfikacje akustycznej pętli sprzężenia zwrotnego
6.3. Cyfrowy korektor wad wymowy
6.4. Komputerowa analiza wadliwej mowy
6.5. Program KASM
6.6. Pakiet programowo-sprzętowy do korygowania wady wymowy związanej z jąkaniem się
6.7. Badanie skuteczności metod elektronicznej korekcji jąkania

7. Zastosowania technologii multimedialnej
7.1. Audiometria komputerowa
7.2. Multimedialny System Badania Słuchu „Słyszę...”
7.3. Multimedialny audiometr komputerowy MAK
7.4. Wielokanałowy multimedialny audiometr behawioralny
7.5. Serwis diagnostyczno-informacyjny dla osób cierpiących na szumy uszne
7.6. System ekspercki umożliwiający symulację działania i dopasowanie aparatów słuchowych
7.7. System treningu rozumienia mowy
7.8. Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu
7.9. Multimedialny katalog zaburzeń wymowy
7.10. Powszechny system badań i rehabilitacji mowy

8. Zakończenie
9. Literatura

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54