Wykorzystanie komputera

Wykorzystanie komputera » Wykorzystanie komputera

Trudno nie docenić roli rewolucji, jaką wprowadzają komputery również w świat osób niepełnosprawnych: z poważnymi zaburzeniami mowy, słuchu czy wzroku, z niedowładami kończyn lub z innymi niesprawnościami. Dobierając indywidualnie dla takiej osoby właściwe oprogramowanie i urządzenie peryferyjne, komputer może stać się wspaniałym narzędziem terapii, edukacji, porozumiewania się, a w przyszłości wykonywania pożytecznego zawodu, pogłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań, ciekawszego spędzania czasu wolnego, co wiąże się z poczuciem niezależności i możliwością usamodzielnienia się osoby niepełnosprawnej.

Wielofunkcyjność komputera w edukacji i terapii jest jego cechą niezaprzeczalną.

W rozdziale tym publikuję materiały, pomoce oraz artykuły, które to potwierdzają. Piszę także o zagrożeniach płynących z niewłaściwego korzystania z komputera. Zamieszczam również opisy oprogramowania terapeutyczno-edukacyjnego i komunikacyjnego, a także urządzeń peryferyjnych do komputera, które ułatwiają pełny dostęp do komputera i wykorzystanie jego niezwykłych wprost możliwości.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54