Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy » Wstęp

Zaburzenie mowy - to pojęcie szersze i nadrzędne w stosunku do określenia wada wymowy i może, ale nie musi, w sobie to określenie zawierać.

Zaburzenia mowy to akt w procesie porozumiewania się językowego słownego, polegające na tym, że albo nie umiemy budować wypowiedzi, albo też jej percypować (rozumieć). Każde zaburzenie mowy zniekształca w mniejszym lub większym stopniu najważniejsze ogniwo tego aktu, czyli wypowiedź. Mogą przejawiać się na innych niż wada wymowy płaszczyznach językowych:

  • syntaktyczno - morfologicznej (dysgramatyzm)
  • semantyczno - leksykalnej (ograniczony czynny i bierny zasób słów)
  • zdaniowo - semantycznej (ograniczone możliwości posługiwania się kategorią zdaniową)

Przy zakłóceniach rozwoju mowy dziecka podkreśla się szczególnie mocno potrzebę możliwie wczesnego wykrywania zaistniałych trudności. Oczywiste bowiem jest, że wczesna diagnoza zaburzeń mowy stwarza możliwość szybkiego podjęcia terapii, co stanowi podstawowy warunek optymalnego rozwoju dziecka. Szczególnego znaczenia nabiera to w wypadku opóźnień w kształtowaniu się mowy, ponieważ niedokształcenie tej funkcji powoduje zakłócenia w przebiegu czynności intelektualnych oraz ogólnego rozwoju psychospołecznego.

W tym dziale prezentuję najczęściej spotykane zaburzenia mowy o zróżnicowanej etiologii, patomechanizmach i symptomatologii, ich klasyfikacje, rozpoznawanie oraz przykłady przebiegu terapii logopedycznej. Zamieszczam również wybrane studia przypadków.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54