Specyficzne zaburzenia rozwoju

Zaburzenia rozwoju » Klasyfikacja niepełnosprawności » Specyficzne zaburzenia rozwoju

Trudności w pisaniu i czytaniu mogą występować w formie izolowanej lub jednocześnie. W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia w Genewie w 1992 roku (dziesiąte wydanie ICD - 10), znajdują się następujące terminy na określenie omawianych trudności:

 1. F 80 - specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka związane z:
  1. zaburzeniami neurologicznymi
  2. defektami strukturalnymi
  3. uszkodzeniami czuciowymi
  4. czynnikami środowiskowymi
   Podstawowym objawem jest opóźnienie rozwoju mowy, do których następnie dołączają się dodatkowe problemy:
   • trudności z czytaniem i analizą dźwiękowo-literową,
   • zaburzenia w relacjach interpersonalnych,
   • zaburzenia emocjonalne i zachowania

  • F 80.0 - specyficzne zaburzenia artykulacji
  • F 80.1 - specyficzne zaburzenia ekspresji mowy
  • F 80.2 - zaburzenia rozumienia mowy
  • F 80.8 - inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  • F 80.9 - zaburzenia mowy i języka nieokreślone
 2. F 81 - specyficzne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych, w tym:
  • F 81.0 - specyficzne zaburzenia czytania, specyficzne opóźnienie w nabywaniu umiejętności czytania,
  • F 81.1 - specyficzne zaburzenia pisania w zakresie opanowania poprawnej pisowni,
  • F 81.2 - specyficzne zaburzenia w opanowaniu umiejętności arytmetycznych.
 3. F 82 - specyficzne rozwojowe zaburzenia funkcji motorycznych,
 4. F 83 - mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe,
 5. F 84 - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Opracowanie - Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54