Klasyfikacja zaburzeń psychicznych wg. ICD-10

Zaburzenia rozwoju » Klasyfikacja niepełnosprawności » Klasyfikacja zaburzeń psychicznych wg. ICD-10

F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi
F00 Otępienie w chorobie Alzheimera
F01 Otępienie naczyniowe
F02 Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
F03 Otępienie bliżej nieokreślone
F04 Organiczny zespół amnestyczny, nie wywołany alkoholem ani innymi substancjami psychoaktywnymi
F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem ani innymi substancjami psychoaktywnymi
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu albo chorobą somatyczną
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
F10 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
F11 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
F12 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F13 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych
F14 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F15 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
F16 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych
F17 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem paleniem tytoniu
F18 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników
F19 Zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych
F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
F20 Schizofrenia
F21 Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe)
F22 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F24 Indukowane zaburzenia urojeniowe
F25 Zaburzenia schizoafektywne
F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna
F30-F39 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F41 Inne zaburzenia lękowe
F42 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersje)
F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F48 Inne zaburzenia nerwicowe
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F50 Zaburzenia odżywiania się
F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniami organicznymi ani choroba somatyczną
F53 Zaburzenia psychiczne związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
F70-F79 Upośledzenia umysłowe
F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychicznego
F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (nadpobudliwości)
F91 Zaburzenia zachowania
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F95 Tiki
F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F99 Nieokreślone zaburzenie psychiczne

Opracowanie - Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54