Źródła, przyczyny, rodzaje zaburzeń rozwojowych

Zaburzenia rozwoju » Klasyfikacja niepełnosprawności » Źródła, przyczyny, rodzaje zaburzeń rozwojowych

Uwarunkowania biologiczne

Chromosomopatie (różnorakie anomalie dotyczące składu oraz podziału chromosomów płciowych: żeńskich (XX) i męskich (XY);

Embriopatie (wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego); rodzaje embriopati:

 • wirusowa, spowodowana wirusem grypy, odry, świnki, ospy wietrznej, żółtaczki zakaźnej, różyczki, malarii;
 • toksoplazmoza wywołana przez pierwotniak o nazwie toxplazma gondii;
 • aktyniczna wywołana promieniami ultrafioletowymi, promieniami RTG, elementami radioaktywnymi, izotopami oraz wyładowaniami energii atomowej;
 • toksyczna spowodowana m.in. lekami używkami, barbituranami, solami metali ciężkich, benzenem i jego pochodnymi, tlenkiem węgla, związkami azotu, siarki i aldehydami;
 • weneryczna spowodowana kiłą;
 • niedożywieniowa wywołana niedoborem witaminy A oraz B2 a także zaburzeniami metabolicznymi;
 • hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym między matką a jej płodem;

Urazy czaszki spowodowane dysproporcją miedzy wymiarami kości miednicy kobiety rodzącej a główką płodu;

Zaburzenia w krążeniu łożyskowym i płodowym wskutek tzw. psucia się tętna płodu lub okręcenia się pępowiny wokół szyjki dziecka;

Mechaniczne uszkodzenia czaszki (np. wskutek wadliwie użytych kleszczy);

Zapalenie mózgu i opon mózgowych;

Wcześniactwo (ciąża trwająca ponad 28 dni, ale krócej niż 37 tygodni; waga ciała 1000g, lecz mniejsza niż 2500g; długość ciała mniejsza niż 48 cm).

Uwarunkowania społeczne i pedagogiczne

Nieprawidłowa struktura rodziny;

Niekorzystne układy właściwości psychicznych obojga rodziców:

 • despotyczna, agresywna matka i tzw. ojciec nieobecny;
 • lękowo nastawiona, perfekcjonistyczna matka - surowy, rygorystyczny ojciec;
 • nadmiernie opiekuńcza matka - ojciec chłodny uczuciowo lub tez ojciec agresywny, groźny;

Wadliwe oddziaływanie wychowawcze rodziców:

 • wychowanie nadmiernie pobłażliwe (liberalne);
 • wychowanie surowe rygorystyczne (autokratyczne);
 • wychowanie demokratyczne z tendencjami anarchistycznymi;

Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców stosunku do dzieci poważnie chorych (np. z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, somatycznie słabymi i fizycznie mało wydolnymi lub autystycznymi);

Nieprawidłowe oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze szkoły i środowiska społeczno-kulturowego.

Uwarunkowania biopsychiczne

Zły stan zdrowia:

 • zaburzenia sensoryczne (tzw. derywacja sensoryczna);
 • dysfunkcje narządów ruchu;
 • choroby somatyczne (np. anemia, angina reumatyzm, choroby serca;
 • deficyty rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych;
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia (trudności w nauce czytania i pisania);
 • zaburzenia tempa i rytmu psychoruchowego itp.

Upośledzenie umysłowe (oligofrenie):

 • lekkie (debilizm);
 • umiarkowane;
 • znaczne (głębszy imbecylizm);

Autyzm dziecięcy:

 • upośledzenie rozwoju związków społecznych;
 • upośledzenie komunikacji interpersonalnej;
 • ograniczona aktywność zainteresowania i zainteresowania poznawcze.

Specyficzne zaburzenia rozwojowe:

 • rozwojowe zaburzenia czytania, pisania, artykulacji, ekspresji mowy, percepcji mowy, sprawności ruchowej;

Zaburzenia godzące w związki społeczne:

 • zaburzenia uwagi z nadaktywnością;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia typu opozycyjno-prowokującego (przekorne, negatywistyczne, buntownicze);

Zaburzenia lękowe:

 • lęk separacyjny;
 • nadmierna lękliwość;
 • zaburzenia typu unikającego;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
 • fobie;

Zaburzenia odżywiania:

 • anorexia nervosa („jadłowstręt psychiczny”);
 • brak apetytu;
 • skłonność do zjadania rzeczy nie jadalnych;

Zaburzenia wydalania:

 • czynnościowe zanieczyszczanie się moczem (enuresis);
 • czynnościowe zanieczyszczanie się kałem (encopresis);

Zaburzenia tożsamości płciowej;

Zaburzenia przejawiające się tikami:

 • tiki proste (mruganie, grymas twarzy, chrząkanie, ruch przedramienia, warczenie);
 • tiki złożone (gestykulacja, skakanie, uderzanie siebie, powtarzanie słów lub zdań);
 • koprolalia (wypowiadanie słów nieakceptowanych społecznie, często obscenicznych);
 • przejściowe zaburzenia tikowe (mruganie, tiki wokalne);
 • przewlekłe zaburzenia tikowe (obejmują zazwyczaj więcej niż trzy grupy mięśniowe, są bardziej nasilone);
 • choroba Gilles de la Tourette'a - choroba tikowa (przejawia się zarówno licznymi tikami motorycznymi, jak i wokalnymi, występującymi wiele razy w ciągu dnia);

Zaburzenia mowy:

 • jąkanie;
 • mowa bezładna;
 • mutyzm wybiórczy (odmowa mówienia w określonych sytuacjach na niektóre tematy);

Reaktywne zaburzenie więzi społecznych (przejawy ubogiego rozwoju emocjonalnego i fizycznego);

Ograniczenie zaburzenia psychicznego wskutek urazów, infekcji, zatruć, niedoborów witamin:

 • przymglenie świadomości;
 • majaczenia (iluzje, omamy);

Zaburzenia związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, pochodne opium, leki nasenne, leki uspakajające i przeciwlękowe, amfetaminy, konopie indyjskie, halucynogeny, środki wziewne, fencyklidyna, kofeina, nikotyna;

Zaburzenia występujące po urazie psychicznym (reakcje stresowe);

Zaburzenia przystosowawcze:

 • reakcje lękowe (trema, zdenerwowanie);
 • reakcje depresyjne (przygnębienie, płaczliwość, poczucie beznadziejności);
 • zaburzenia zachowania;
 • różnorodne zaburzenia emocji i zachowania;
 • obniżenie aktywności społecznej i naukowej;

Zaburzenia rozwoju występujące głównie u osób dorosłych:

 • schizofrenia paranoidalna (urojenia, omamy-halucynacje);
 • schizofrenia hebefreniczna (spłycenie lub pustka afektywna, nieadekwatność, niewłaściwość afektu w stosunku do sytuacji; zachowanie bezcelowe i chaotyczne, podobnie jak mowa, w której nie ma związków);
 • schizofrenia katatoniczna (osłupienie, spadek reaktywności na bodźce z otoczenia, mutyzm, brak reakcji słownych, negatywizm, sztywność, podniecenie, przyjmowanie dziwnych postaw);
 • schizofrenia prosta (spowolnienie ruchowe, brak inicjatywy, bladość, ubóstwo mowy i mimiki, brak kontaktów z ludźmi, bezczynność lub działanie bezcelowe, postawa samozaabsorbowania);
 • choroba afektywna - psychoza maniakalno-depresyjna (zespół maniakalny i depresyjny);
 • aktywność samobójcza;
 • nerwice lękowe;
 • nerwice obsesyjno-kompulsywne;
 • nerwice fobiczne (fobie);
 • nerwice konwersyjne, mające postać czynnościowej głuchoty, ślepoty, porażeń, drżeń, bezgłosu, drgawek, niedowładów, wymiotów, przeczulicy;
 • nerwice hipochondryczne (lęk i przekonanie o istnieniu jakiejś poważnej choroby);
 • nerwice neurasteniczne (poczucie zmęczenia, wyczerpania, drażliwość, przygnębienie, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji uwagi).

Opracowanie - Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54