Metody i programy

Metody i programy » Wstęp

Zarówno „rewalidacja” jak i „rehabilitacja” rozumiane są jako działania zmierzające do przywrócenia w miarę możliwości poprzedniego stanu sprawności psychofizycznej, oraz w znaczeniu szerszym: jako działanie, które przy stosowaniu specjalnych metod, programów, form i środków zmierza do umożliwienia jednostce ograniczonej lub upośledzonej jak najlepszego rozwoju fizycznego i psychicznego i przystosowania do społecznych zadań pomimo istniejących braków. Rehabilitacja jest więc procesem, który łączy oddziaływania o różnym charakterze i zakresie, aby przywrócenie utraconych sprawności było jak najpełniejsze, możliwe wczesne i trwałe.

To bardzo szeroka i zróżnicowana forma usprawniania wymagająca ścisłej współpracy wielu specjalistów. Nie można jej zawęzić tylko do leczenia i terapii, czy tylko do nauczania i wychowania, gdyż powoduje to ograniczenie efektów ogólnej rewalidacji. Występuje tutaj wzajemne powiązanie: dobrze prowadzone leczenie i terapia sprzyja procesowi nauczania, a prawidłowy proces nauczania - procesowi leczenia oraz terapii.Postępowanie terapeutyczne staje się programem jeżeli posiada:

  • określone założenia teoretyczne
  • określone metody i formy oraz uporządkowany zbiór ćwiczeń
  • szczegółowy opis realizacji i ewaluacji
  • wskaźniki efektywności terapii.

W dziale tym prezentuję szerokie spektrum metod i programów, które są stosowane w ogólnie pojętej rehabilitacji osób z różnymi deficytami rozwojowymi.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54