System gestów Coghamo został specjalnie opracowany dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wzmacnia komunikację poprzez kompensowanie trudności w mówieniu. System opiera się na belgijskim języku migowym oraz systemie gestów Makaton. Wykorzystuje prostych i elastycznych gestów, mimiki twarzy oraz kontaktu wzrokowego. To umożliwia wyrażanie potrzeb i emocji. Ponadto, system Coghamo przyczynia się do terapii ręki, promując poprawę funkcji motorycznych. Pomimo pewnych trwałych ograniczeń, Coghamo znacznie poprawia zdolności komunikacyjne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zrozumienie belgijskiego systemu gestów Coghamo

System gestów belgijskiego Coghamo, opracowany specjalnie dla dzieci z porażeniem mózgowym, które mają trudności z nabywaniem umiejętności mówienia, wykorzystuje elementy belgijskiego języka migowego oraz systemu gestów Makaton. Oferuje uproszczoną, dostosowywalną metodę komunikacji, uwzględniającą ograniczenia ruchowe związane z tą chorobą.

System ten został opracowany przez Michela Magisa i Marie Gabrielle Tytgat z Centrum Rehabilitacji La Famille w Brukseli i skupia się na łatwości użycia. Gesty nie wymagają precyzyjnych ruchów i mogą być wykonywane nawet przy znaczących zaburzeniach ruchowych rąk. Pozwala to na naturalne wyrażanie pozdrowień, działań i emocji, sprzyjając rozwojowi umiejętności komunikacyjnych.

Dodatkowo, system może służyć jako forma ćwiczeń rąk, przyczyniając się do poprawy zdolności motorycznych.

Zalety korzystania z systemu gestów Coghamo

Dostosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ten system gestów oferuje prostotę i łatwość zapamiętywania, co czyni go praktycznym narzędziem do przekazywania podstawowych pojęć i emocji.

System gestów Coghamo, specjalnie opracowany do potrzeb dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, nie wymaga precyzji wykonania, dzięki czemu może być stosowany przez osoby z rozległymi upośledzeniami ręki.

Dzięki naturalnym, intuicyjnym gestom umożliwia wyrażanie różnych czynności, emocji i uprzejmości, takich jak pozdrowienia i wyrażanie wdzięczności.

Oprócz zaspokajania potrzeb komunikacyjnych tych dzieci, system służy również jako forma ćwiczeń rąk, wspierając rozwój umiejętności motorycznych.

Rola wyrazów twarzy w komunikacji gestów

W komunikacji gestowej, wyraz twarzy stanowi kluczowy element, przekazując emocje, wskazując zainteresowanie lub akceptację oraz odzwierciedlając zrozumienie.

Wyraz twarzy, w połączeniu z gestami, wzmacnia proces komunikacji, szczególnie w systemie Coghamo, wykorzystywanym przez dzieci z porażeniem mózgowym. Współdziałanie ekspresji twarzy i gestów Coghamo zwiększa klarowność komunikacji, dostarczając dodatkowej warstwy kontekstu emocjonalnego.

Uśmiech na przykład może wyrazić radość lub aprobację, uzupełniając zamierzone przesłanie. Kontakt wzrokowy, jako podkategoria ekspresji twarzy, jest istotny w tym procesie komunikacji. Nie tylko oznacza zaangażowanie, ale także promuje zaufanie.

Dlatego rola wyrazów twarzy w komunikacji gestowej jest niezaprzeczalna, oferując skuteczną drogę dla dzieci z porażeniem mózgowym do wyrażania emocji i angażowania się w znaczący sposób z innymi.

Używanie gestów Coghamo do wyrażania potrzeb i emocji

Wykorzystując systemy gestowe, można skutecznie przekazywać konkretne potrzeby i emocje, zwłaszcza u osób, które mają trudności z komunikacją werbalną. System gestów Coghamo, zaprojektowany specjalnie dla dzieci z porażeniem mózgowym, stanowi optymalne narzędzie do takiego wyrażania.

Wykorzystuje on proste, łatwo zapamiętywane gesty, dostosowane do ograniczonych zdolności motorycznych, umożliwiając tym dzieciom wyrażanie ich wewnętrznego stanu emocjonalnego i potrzeb. Liczba gestów w tym systemie jest celowo minimalna, skupiając się na podstawowych pojęciach, które często występują w codziennym życiu.

Gesty są zaprojektowane tak, aby pasowały do prawidłowych wzorców ruchowych tych dzieci i mogą być wykonywane jedną lub obiema rękami, co zapewnia stabilność i kontrolę nad ciałem i głową. Ta harmonia ułatwia komunikację, sprzyjając poczuciu autonomii i wzmocnienia u tych dzieci.

Rehabilitacja i poprawa funkcji ręki u dzieci z porażeniem mózgowym

Metodologie rehabilitacji udowodniono, że prowadzą do znaczącej poprawy funkcji ręki i umiejętności manipulacyjnych, zwłaszcza u osób z pewnymi zaburzeniami neuromuskularnymi. Zauważa się zróżnicowanie funkcji ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zależne od nasilenia i rodzaju schorzenia.

Kluczowe elementy udanej rehabilitacji obejmują motywację dziecka, stan emocjonalny, zdolności poznawcze i fizjologiczne możliwości. Pomimo potencjalnej trwałości pewnych ograniczeń, możliwe są postępy w funkcji nadgarstka, kontroli kciuka i konkretnych gestów.

Ręka, pełniąca funkcję narządu zmysłowego i narzędzia komunikacji, ma duży potencjał dla interwencji terapeutycznych. Wykorzystanie belgijskiego systemu gestów Coghamo w tym kontekście pozwala na poprawę komunikacji i potencjalną poprawę umiejętności motorycznych.