Metoda Tomatisa to technika terapeutyczna opracowana przez Alfreda Tomatisa. Wykorzystuje muzykę i ludzkie dźwięki mowy w celu poprawy funkcjonalności słuchowej, koncentracji, komunikacji i zachowań społecznych.

Niniejszy artykuł bada kluczowe elementy metody, jej rolę w prewencji logopedycznej oraz wykorzystanie urządzeń wspomagających w wzmacnianiu funkcji słuchowych.

Całościowe zrozumienie podejścia Tomatisa może dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących strategii poprawy umiejętności nauki i języka.

Zrozumienie metody Tomatisa i jej rozwój

Metoda Tomatisa, opracowana przez francuskiego otolaryngologa Alfreda Tomatisa, jest podejściem mającym na celu poprawę funkcji słuchowych i rozwój różnych umiejętności poznawczych i społecznych, takich jak koncentracja, nauka, umiejętność językowa, kreatywność i zachowania społeczne.

Metoda opiera się na założeniu, że istnieje istotny związek między głosem a słuchem, a trening koncentruje się głównie na rozwijaniu efektywnych i zorganizowanych umiejętności słuchania. Wykorzystuje elektroniczne urządzenie słuchowe do ćwiczenia mięśni ucha środkowego i stymulowania centralnego układu nerwowego.

Metoda wykorzystuje muzykę i ludzkie dźwięki mowy w procesie treningowym, kładąc nacisk na dominację prawego ucha, która jest kluczowa dla rozwoju mowy, czytania, pisania, słownictwa, koncentracji i pamięci. Celem metody jest zwiększenie efektywności odbiorczej mózgu i percepcji bodźców zewnętrznych.

Główne składniki treningu Tomatisa

Główne elementy tego konkretnego podejścia szkoleniowego obejmują:

 • Intensywna stymulacja dźwiękowa
 • Aktywne zaangażowanie pacjenta
 • Wykorzystanie elektronicznego urządzenia słuchowego

Podstawowe bodźce słuchowe wykorzystywane w tym podejściu to:

 • Muzyka klasyczna
 • Ludzkie dźwięki mowy (np. chorały gregoriańskie i głos matki)

Elektroniczne urządzenie słuchowe odgrywa kluczową rolę w:

 • Wzmocnieniu mięśni ucha środkowego
 • Stymulowaniu układu nerwowego centralnego

Dźwięki o wysokich częstotliwościach są wykorzystywane do:

 • Stymulacji ucha
 • Relaksacji

Proces szkoleniowy obejmuje system bramkowania zaprojektowany do:

 • Aktywnego treningu mięśni ucha wewnętrznego

Poprzez systematyczne eksponowanie układu słuchowego na różne częstotliwości dźwięków, to podejście ma na celu:

 • Wzmacnianie zdolności przetwarzania słuchowego
 • Ułatwianie rozwoju efektywnych i zorganizowanych umiejętności słuchowych.

Rola metody Tomatisa w profilaktyce logopedycznej i rozwoju

Rola tej strategii interwencji w zapobieganiu i rozwoju logopedycznym polega przede wszystkim na jej potencjale do zapobiegania zaburzeniom mowy u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez poprawę ich zdolności przetwarzania słuchowego.

Metoda Tomatisa, skupiająca się na poprawie funkcji słuchowych i treningu aktywnego słuchania, odgrywa kluczową rolę w rozwoju zorganizowanych umiejętności słuchania. Metoda ta nie tylko pomaga w analizie dźwięków i poprawie jakości głosu, ale także stabilizuje funkcję przedsionka ucha środkowego, ułatwiając integrację sensoryczną.

Poprzez rozwijanie umiejętności samo-słuchania, znacznie poprawia zdolności komunikacyjne. Podkreślenie przez tę metodę dominacji prawego ucha przyczynia się do rozwoju mowy, czytania, pisania, słownictwa, koncentracji i pamięci.

Ponadto, poprzez zwiększenie efektywności percepcji mózgu, wzmacnia percepcję bodźców zewnętrznych. Dlatego metoda Tomatisa ma duży potencjał w zapobieganiu i rozwoju logopedycznym.

Urządzenia wspomagające poprawę funkcji słuchowych i komunikacji

Technologie wspomagające odgrywają znaczącą rolę w zapewnianiu osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi większego dostępu i kontroli nad ich otoczeniem, a także poprawy zdolności komunikacyjnych.

Przegląd literatury pokazuje skuteczność urządzeń takich jak elektrONika do sterowania myszką i dostępu do komputera, oraz HEADMOUSE, urządzenia zamocowanego na głowie do interakcji z komputerem. Alternatywne klawiatury komputerowe i nakładki Naklawka stanowią praktyczne rozwiązania dla osób z upośledzeniami ruchowymi.

Dodatkowo, tablety graficzne i urządzenie Blink-it oferują możliwości kontroli środowiska i komunikacji. Integracja tych technologii może znacząco poprawić funkcje słuchowe, przyczyniając się do sukcesu metod takich jak metoda Tomatisa, która ma na celu poprawę umiejętności słuchowych, koncentracji i ogólnych zdolności komunikacyjnych.

Różne punkty w podejściu Tomatisa

W centrum tej dyskusji znajdują się różne elementy w ramach rozważanej metody, które skupiają się na funkcji słuchowej, koncentracji oraz strategicznym wykorzystaniu muzyki i dźwięków ludzkiego mówienia w procesie treningowym.

Ta metoda, oparta na badaniach Alfreda Tomatisa, podkreśla istotne połączenie między głosem a słuchem. Trening wzmacnia analizę dźwięku i cechy głosu poprzez aktywne słuchanie. Do ćwiczeń wykorzystuje się urządzenie elektroniczne do stymulacji mięśni ucha środkowego i ośrodkowego układu nerwowego.

W dziedzinie logopedycznej profilaktyki istnieje wyraźne skupienie na zapobieganiu zaburzeniom mowy u dzieci przedszkolnych. Podkreśla się związek między językiem a rozwijaniem kompetencji językowych.

Na koniec, metoda identyfikuje różne technologie wspomagające korzystne dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.